DE DYPE SKOGENE

Her finner du omtale av alle de store alvenasjonene og alver som lever blant flatfolk (urbane alver og alvetreller). Og du finner stoff om selve skogen og dens skygger ...

Alvenes nasjoner

Alvene har mange nasjoner, og enda flere selvstendige stater. De lever over hele det auromske kontinent, inkludert øyene i vest. Nasjonene deres deles inn i fire hovedregioner: Vestøyene, Vesterlandene, Nord-Østen og Syd-Østen. Disse utgjør naturlige regioner, avgrenset av hav og fjell, men det er likevel kontakt på tvers av dem, særlig på hver side av Dragefjellene.

Mer info om nasjonene, og politiske forhold i de enkelte regioner, finner du her:

Det er ei eiga side med informasjon om Urbane alver.

Under de følgende pekerne finner du elementer som kan hjelpe å gjøre De Dype Skogene levende i deres fantasi.

Her er et kart som viser regionene, med navnene på alle de stolte alverikene, og med navnene på byer med betydelige alvekolonier.

Alver er mennesker

Alver er mennesker i Fabulaens verden. De er tett beslektet med flatfolk og fjellfolk, og kan få barn med dem.

Halvblodsunger får fysiske trekk fra én av foreldrene. Det gjør at de er vanskelige å skille fra folket de slekter på, om man ikke vet at de kommer fra blandingsekteskap. Slike ekteskap er vanlige i landet Lukhannon, og aksepteres i øyriket Querin, men blir sett på som styggedom i andre alveriker.

Mange alver mener flatfolk kommer fra utstøtte høyalver, og at de mangler gode røtter. Alvenes eldste slektstrær er fem millennier gamle. Ingen flatfolk eller fjellfolk har slike slektstrær (fjellfolk er også rundører, bare litt mindre). Denne rotløsheten gjør flatfolket litt mer ustadig og voldelig av seg. Fjellfolket unngår den skjebnen ved å dyrke gode riter og tradisjoner.

I de indre alvenasjonene fortelles det mange gamle sagn om "de mørke høyalvene" og deres grimme skjebne. Sagnene forteller hvordan onde høyalver parret seg med apefolk, og skapte rundørene. Sagnene er flere tusen år gamle, de eldste kildene til kunnskap om menneskenes fortid. De etterlater liten tvil om at alvene er de opprinnelige menneskene.