Auromsk heraldikk

Titler og faner i Østerlandene

All adel i Østerlandene har blod som er blått, heltemotets farge. Dette står i motsetning til pøbelens blod, som er rødt, brutalitetens farge. Av dette kan man utlede det enkle faktum at adelen er skapt for å styre, mens pøbelen må holdes hardt i tømme, så brutaliteten ikke florerer.

Plansjen viser titlene, og hvordan kapper og faner utformes til forskjellige titler, og hvilke tegn som brukes på hjelmer. Eksemplet viser faner i Det Gloriøse Pompadurium. Gorias faner har grønt som sin heraldiske grunnfarge (hvite felter har andre farger). Fanens grunnfarge er mørkere for de høyeste titlene.

De tre titlene salutant, gratulant og titulant er ikke arvelige. De er midlertidige og gis gjerne til yngre sønner og døtre av adelen. De kan også gis til folk uten blått blod, men det skjer sjeldnere. Pøbelen har liten trening i å lede land og folk. Bærere av disse titlene har kun fjær på hjelmen (eller hatten) og ingen fane. Hjelmtegnet til arvelige titler er to gylne vinger.

Det er vanlig å kombinere denne malen med flere forskjellige elementer, for å skape unike faner å samles under.
- Fargede sirkler symboliserer et element.
- Fargede kvadrater symboliserer byer eller borger.
- En farget trekant symboliserer et land føydalslekta er knyttet til.
- Bånd kan symbolisere allianser eller utnevnelser.
- Stjerner symboliserer helter.
- Heraldiske figurer er vanlig (fugler og insekter brukes mye).

All symbolikk kan variere med størrelse, antall, plassering og utforming. Det er ingen faste regler for dette.

Fargen på elementene kan også ha betydning. Se tabellen under for informasjon om det (hovedsteder står i parantes bak statens navn).

Blod
Ånd
Hav
Tre
Det Larmiske Potentat
(Loraimas)
Empirum Glorium Orientalis
(Gloria Malga)
Det Storbabelske Potentat
(Babel Magna)
Det Gloriøse Pompadurium
(Kassindra)
Vind
Flammer
Metall
Stein
Sevogaland
(Silasis)
Det Bakogske Jubilat
(Miragur)
Tyranniet Birienk
(Birienk)
Taudar
(Golisis)
Jord
Kraft
Bein
Elv

Psaudo-suga
(Psavo Nu)

Dar Fanum
(Januse)
Dar Oksis
(Thugea)

Det Babelske
Menasjeri
(Babel Magna)

Titlene

Lavest på adelsstigen står titulanten, en midlertidig utnevelse, gjerne begrenset til et oppdrag man er gitt. Titlene gratulant og salutant er for livstid. Statusen til disse ikke-arvelige titlene varierer med personlige egenskaper og hvem som er tittelholderens høye beskytter. Noen salutanter er viktige aktører i styret av landet, og har svært høy status. Det gis ikke spesielle hederstitler til ektefellene av lavadelige.

Mundur

Munduren er den laveste arvelige tittelen. Munduren hersker i et mandat, og har doms- og skatterett i sitt land. Munduren har rett til å utnevne titulanter.

Hans kone er ei dame.

Medaljør

Medaljøren har en eller flere munduerer som sine vasaller. Medaljøren hersker i et medalli, og krever tiende av alle mandater i landet. Om en mundur dømmer feil i en sak, kan medaljøren omstøte dommen. Medaljøren kan velge å dømme i spesielle saker selv, for eksempel grove forbrytelser eller saker som involverer adelige. Medaljøren har rett til å utnevne titulanter og gratulanter.

Hans kone er ei madame.

Jubilant

Jubilanten har en eller flere medaljører som sine vasaller. Jubilanten hersker i et jubilat, og krever tiende av alle mandater og medallier i landet. Jubilanten er øverste domsmyndighet i sitt land, med rett til å gi alle ikke-arvelige titler, samt å utnevne mundurer og medaljører i sitt land.

Hans kone er ei madonna.

Potentat

Potentaten hersker i et potentat, og krever tiende av alle mandater, medallier og jubilater i landet. Potentaten er øverste domsmyndighet i sitt land, med rett til å gi alle ikke-arvelige titler, samt å utnevne mundurer og medaljører i sitt land.

Hans kone er ei primadonna.

Pompadur

Pompadur er den høyeste adelige tittelen, tatt av herskeren i Kassindra da medaljøren av Okludar ble hans vasall. Den okkulte medaljøren ble utnevnt til potentat, sammen med flere jubilanter. Gloria har nå flest potentater i hele verden, og en strålende pompadur som står over dem alle. Pompaduren er den eneste adelige med rett til å utnevne jubilanter og potentater.

Hans kone er ei primadonna.

Pompadurens fane er bygget over samme lest som fanen til en potentat.

Prinser og prinsesser

Sønner og døtre av høyadelige er prinser og prinsesser. Den eldste sønnen er arveprins eller kronprins. Det vanlige er at arven går udelt til den eldste av sønnene (deling av arv skaper strid og svekker slekta). Arven går gjennom mannen, så arveprinsesser finnes kun der ingen sønner er født. Dersom ei prinsesse arver vil len og tittel tilfalle mannen hun gifter seg med. Da kan mannen ta kvinnens navn, så slektsnavnet overlever.

Eksempler på faner

Disse eksemplene er hentet fra "Det Gloriøse Pompadurium", et lite land som likevel holder seg med en pompadur og flere potentater. Eksemplet viser fire faner: pompaduren, en medaljør og to mundurer.

Ser vi på den tredje fana i rekka; Bimara, betyr den rosa firkanten at slekta er knytta til byen Gloria Malga. Gloria Mundi er slekta sitt motto og betyr "En opplyst verden". Den svarte kanten nederst symboliserer troens kraft. Den grønne bakgrunnen viser at slekta er fra Det Gloriøse Pompadurium.

tilbake til toppen

StartsideRollespillet Fabula NettmodulerGloria Adelen Heraldikk