Dette er et rollespill! Det foregår i en fantasiverden, en veldig farlig og innviklet fantasiverden (innviklet for barbarer, farlig for deg). Du kan bruke en hvilken som helst fantasiverden du vet om, eller den som er beskrevet her. For barbarene er det uansett en fantasiverden, full av monstre de vil finne, sloss mot og spise.

Mennesker som ikke er barbarer, som kan veldig mange ord, er en slags monstre. De har skarpklubber som lager hull i barbarer, og de kan lure barbarer til å tro på guder som slett ikke liker barbarer (de liker i hvert fall ikke måten barbarer er på). Den største guden deres heter Folkeskikken. Den bryr seg om småting som raping og promping og voldtekt og slikt.

Hver eneste deltager i dette spillet er en barbar, en skikkelig dum og skitten og dristig barbar. Denne delen av spillet forteller hvordan du lager en barbar, og forklarer ganske grundig hva en barbar er for noe. Denne delen er for de som spiller barbarer.

Den andre delen av spillet forteller hvordan Barbarguden setter i gang spillet, og hvilke spesielle ting han kan gjøre underveis. Barbarguden er en slags leder for spillet. Han har ikke noen egen barbar, men han styrer været, monstrene og menneskene. Dessuten er det han som vet hvor alle skatter er. I den andre delen står det også litt om barbarenes verden, med et veldig fint verdenskart! Slikt er selvsagt bare for Barbarguden.

Barbarens evner

Spilleren har 11 poeng å fordele på de 6 evnene til barbaren. 1 er det minste nivået. 3 er det høyeste. Evnene bestemmer hvor flink barbaren er til å gjøre forskjellige ting. De har evnene Speide, Trampe, Holde, Snakke og to spesialevner. Spesialevnene er ferdigheter barbaren har lært, som spilleren kan velge hva er underveis i spillet. Hva spesialevnene er velges på nytt for hver spilling. Barbarer har nemlig lært en del opp gjennom livet, og det er forskjellig lærdom som dukker opp i bevisstheten på forskjellig tid.

Speide - hvor langt barbaren kan se fra der han står, og hvor lett barbaren skjønner at det er viktig å legge merke til det han ser. Mens barbaren tramper reduseres speide med 1. Skal barbaren snakke mens han speider får han -1. Reduksjonene er kumulative.

Trampe - hvor langt barbaren kan bevege seg hver runde, hvor stødig han står, og hvor mange handlinger han har hver runde (å gå er en handling). Skal barbaren se seg rundt mens han går reduseres trampe med 1.

Holde - hvor flink barbaren er til å løfte og holde fast ting, og hvor mange gjenstander barbaren kan bære med seg (uansett størrelse). Skal barbaren speide mens han holder får han -1. Skal barbaren trampe mens han holder får han -1. Reduksjonene er kumulative, men de påvirker ikke barbarens bæreevne.

Spesialevne X - en ukjent evne du kan bestemme når barbaren trenger noe helt spesielt. Den evnen du da velger til barbaren din får du på det nivået du setter i starten. Det kan være nyttige ting som rape, koke mat, tenne bål, slipe øks, slåss, eller noe helt annet. Pass på at dette ikke blir det samme som de vanlige evnene, og pass på at det er begrenset til én spesiell handling.

Spesialevne Y - en ukjent evne du kan bestemme når barbaren trenger noe helt spesielt. Den evnen du da velger til barbaren din får du på det nivået du setter i starten. Det kan være nyttige ting som prompe, hoppe langt, kaste stein, lappe bukse, åpne dør (barbarer bor egentlig i huler, uten dører), bruke seng, eller helt andre ferdigheter.

Snakke - hvor mange ord barbaren har i ordforrådet sitt. Hvor mange ord han forstår. Nivå 1 gir 5 ord, nivå 2 gir 10 ord, og nivå 3 gir 15 ord. Snakke viser også hvor mange ord han kan bruke i én setning, og hvor lett han lærer nye ord (slå T6 likt eller lavere enn evnen for å forstå fremmede ord).

Barbarens språk

Spilleren oppfordres på det sterkeste til å klare seg med de ordene han har i sitt ordforråd, sitt navn og sine utrop, og ellers kommunisere med tegnspråk mens spillet foregår. Barbarbrølet er nevnt her, men er ikke egentlig en del av språket.

Navnet

Barbaren kan alltid bruke sitt eget navn. Typiske navn er Arg, Baff, Conan, Dompapp, Ebb, Fomp, Groo, Huff, Imp, Jepp, Klomp, Laff, Mokke, Nell, Ompa, Puff, Qvark, Rompa, Slemmen, Tut, Uff, Vamp, Wobl, Xerxes, Yrre, Æsjen, Ørp og Ål. Det kan være litt vanskelig å avgjøre om barbaren er mann eller kvinne utfra navnet . Det er ofte intet skille i oppførsel heller, og lite som skiller i utseende. En barbar med ekstra stor brystkasse er ofte kvinne.

Utropene

Utropene Ugh! Øh? og Eeh... kan barbaren alltid bruke. Utropet Ugh! forteller at barbaren er uenig eller enig, eller at han vil ha oppmerksomhet. Han kan alltid stille spørsmålet Øh? (Hva skjer? Hvor? Hvem er jeg?). Og barbaren kan alltid si Eeh... (prøver å tenke, prøver å slutte å tenke, forstår ikke selv hva han prøver å gjøre).

Tegnspråket

Tegnspråket er rett og slett spillernes mulighet til å avtale saker ved hjelp av mimikk, gester og kroppsspråk. Det kan godt støttes med utropet Ugh! (for å få oppmerksomhet). Et eksempel er barbarlederen som peker mot nord og tramper, for å få de andre barbarene til å bli med nordover. Et annet eksempel er barbaren som hytter og brøler mot noen, et tydelig tegn på at vi skal angripe! Tegnspråket kan også brukes til å kommunisere med barbarguden, for å fortelle hva barbaren gjør, gjerne støttet av enkle lyder og ord fra ordforrådet.

Barbarbrølet

Når barbaren brøler betyr det at han føler noe. Sinne, glede, sorg og sult, alle følelser uttrykkes med det samme brølet. Brølet kan best skrives som "Wrææ!!!". Brølet er ikke en måte å kommunisere på. Det er et spontant uttrykk for følelser. Nå barbaren brøler kommuniserer han ikke. Det kan ikke kombineres med gester eller ord. Man kan si at barbaren er en trykk-koker som innimellom må slippe ut damp, særlig om det er lenge siden han slåss eller spiste.

Ordforrådet

Ordforrådet er en liste over barbarens aktive språk. Det kan variere hvor mange ord en barbar kan, men det er aldri særlig mange. Ordene i ordforrådet velges hemmelig av spillerne før spillet begynner. Ordforrådet kan utvides når barbaren lærer nye ord, men det kan aldri stige til mer enn 5 ord over det han starter med. Når denne grensen er nådd vil nye ord erstatte gamle ord (spilleren velger hvilke han vil stryke). Utover denne begrensningen kommer barbarens navn, utropene og tegnspråket. Alle ord barbaren kan skrives opp i ordforrådet, en egen liste på rollearket. Det er smart å skrive opp navn og utrop i ordforrådet også, slik at alt er samlet på ett sted.

Nivå 1 på evnen Snakke gir 5 ord, barbaren kan bruke ett ord pr. setning, og han skjønner bare det første ordet som blir sagt til ham (hvis han har det i ordforrådet). Han kan foreksempel si "Gå" og peke i den retningen han mener.

Nivå 2 på Snakke gir 10 ord, to ord pr. setning, og barbaren skjønner de to første ordene som blir sagt til ham. Han kan foreksempel si "Her dum" og nikke ivrig med hodet.

Nivå 3 på Snakke gir 15 ord, tre ord pr. setning, og barbaren skjønner de tre første ordene som blir sagt til ham. Han kan foreksempel si "Jeg snakke mange" og banke seg stolt på brystet (hvis han har disse ordene i sitt ordforråd).

~ Den demokratisk valgte Barbarguden ~

En av deltagerne i Rollespillet Barbar skal velges til Barbargud. Denne deltageren er den eneste som får lese resten av spillet, og se kartet, og bestemme alt. Nemlig!

De andre lager seg hver sin barbar-rolle til spillet (på blanke ark), og må vente på at Barbarguden forteller hvor de er, og spør om hva de gjør. Når Barbarguden har fortalt hvor barbarene i spillet er, og hva de ser, kan han spørre hva de gjør. Da må de prøve å forklare hva barbarene deres gjør. Når de har forklart hva barbarene prøver på, forteller Barbarguden hva som skjer, for eksempel om de får til noe. Når barbarguden har fortalt dette kan han spørre hva de så gjør. Slik skjer det ting i spillet, og historien om barbarene blir til. Den er forskjellig hver gang, og det er bra, for ellers ville nok Barbarguden kjede seg.

Barbarguden er, som navnet tilsier, den fremste makten i barbarenes verden. Verden tilhører Barbarguden, og han kan gjøre med den som han vil. Han kan skape den om, lage vinter eller vår, sette i gang en liten krig, eller styrte hele verden ut i fortapelse. Barbarguden ser og hører alt, og bryr seg med alle små detaljer i verden. Selv de andre gudene er skapt av Barbarguden. De kan fjernes av ham, eller gjøres til små skilpadder han koker suppe på. Skilpaddesuppe! Det Barbarguden ikke oppfatter finnes ikke, skjer ikke, og får sjelden noen særlig innflytelse. Nemlig!

Barbargudens verden

Alle barbarer kommer fra Hau. Kongen på Hauen kan variere. Barbarene slåss ofte om det, men det er alltid en veldig barbarisk barbar. Kongen på Hauen er ikke tapt bak en fis, for å si det slik.

Utenfor Hau er resten av verden, og bortenfor verden finnes Bort. Når en barbar reiser Bort er det sjelden han kommer tilbake. Bort ligger på andre siden av den dype skogen Fin, der de fine bor. De fine er ikke alltid så bra for barbarer som virrer seg inn mellom trærne, og bruker dem til klubber, noe de fine ikke liker.

Fin er skilt fra Folkfolk av Vann (rennende, blankt, godt å drikke). Folkfolk har som navnet tilsier veldig mange folk. Det er så mange folk, både kvinnfolk og mannfolk, i Folkfolk at barbarer blir veldig forvirra og redde når de kommer dit. Barbarer liker ikke å bli redde, så de blir ofte veldig sinna når de kommer til Folkfolk, og slår noen i hodet.

I Folk bor det derimot bare ett folk. Kvinnfolk heter hun. Kvinnfolk er vakker, lukter godt, og har en annen stemme. Barbarer liker veldig godt å høre en annen stemme. De forstår ikke stort av det hun sier, men det gjør ingenting når hun har en annen stemme. Dessuten lukter hun godt, nesten som honning. Noen mener barbarene er født av henne, men de fleste vet ikke hva "født" er.

Mellom barbarene og Kvinnfolk ligger Vann (rennende, blankt, godt å drikke). Vann renner fra Fjellfjell (veldig mye stein, bratt, ikke godt å gå i) til Vannvann (veldig mye vann, flatt, ikke godt å drikke). Mellom Fjellfjell og Fjell (steinbratt) finnes Fæl. Fæl er ikke-snill, og han liker å være ikke-snill med barbarer. Måten har er ikke-snill på er vanskelig å forstå, men man merker det!

Slik er barbargudens verden.

Bruk av terningen

Det er også Barbarguden som bestemmer om deltageren skal bruke en terning for å finne ut om barbaren får til noe. Det er fint å ha en terning med seks sider til dette (og tallene fra 1-6). Om barbaren for eksempel vil løpe fortere enn en hest, kan Barbarguden si at terningen skal få bestemme om det går. Barbaren ruller terningen, og ser om han har fått likt eller under nivået på evnen Trampe. Klarer han dette kan Barbarguden beskrive hvordan barbaren løper fortere enn hesten, og hva det fører med seg...

Slik kan man gjøre med andre ting også, om barbarguden vil det. Han kan også si at terningen skal bestemme om barbaren klarer å klatre opp i et tre. Den som har barbaren ruller terningen, ser hva han har på Holde, og ser om det går. Det skal alltid bli likt eller lavere. Av og til er Barbarguden snill, og krymper terningen med -1. Å krympe den med -2 gjør han bare for barbarer som kan be til ham.

Barbarer er glad i å slåss, selv om det gjør vondt. Slåssing kan gjøre vondt i hodet, i magen og i rompa. Men stortåa er barbarens virkelig svake punkt! Når barbaren treffes på stortåa vil han hoppe og brøle på samme tid, og slåsskampen er over.

Livets Skole

Barbarer går på livets skole. Første klasse i livets skole er å snakke med andre barbarer og bli venner og kanskje klare å gjøre noe sammen (at man gjør noe ved siden av hverandre, på samme tid, og at man gjør det samme, liksom).

Andre klasse i livets skole er å slåss om å bli Konge på Hauen. Det er bare én Konge på Hauen, og han er både sterk og har mange venner, så det er mange barbarer som heller vil gå tredje klasse i livets skole. De som lykkes i andre klasse blir gjerne der så lenge som mulig.

Tredje klasse i livets skole er å gå et annet sted (men gå deg for all del ikke Bort, for da finner du ikke tilbake). Da kan man møte på mye som er svært lærerikt. Drager og troll er for eksempel lærerike så det holder for mange barbarer. Fæl og Fin og Folk er også lærerike, men husk at all kunnskap er farlig. Den kan stikke deg i magen med noe spisst, eller kappe av hodet ditt med noe skarpt, eller lure deg til å gjøre det selv.

Livets skole er lang, og den ganske mange flere klassetrinn enn tre, tror vi. Det er vanskelig å si om noen barbarer har gjennomført livets skole. Det er godt mulig at skolen har tatt rotta på de barbarene som har klart det. Og når man blir tatt rotta på, da er jo livets skole over...

- om ikke Barbarguden bestemmer noe annet.

til Fabula-sidene