Boken


Boken åpner seg.
Fortellingen om verden kommer fra Boken.
Boken blir en del av fortellingen.

bok

Et annet navn på Boken er "Fabulaen". I Fabulaens verden finnes det ingen flere bøker. Folk skriver på pergamenter (tynt skinn) som de ruller sammen i skriftruller, gjerne rundt en glatt rundpinne med fine endestykker. Papir finnes ikke.

Derfor er det også slik at når noen kommer fra vår verden og begynner å spørre etter "boken", får de voldsomme reaksjoner. For folk i Fabulaens verden er Boken noe legendarisk, en skaperkraft, den største magiske gjenstanden som finnes. Om noen spør etter "bok" eller "bøker" vil de se litt forvirret ut, fordi de ikke kjenner til Boken som noe annet enn et navn, og ikke vet om flertallsformer for dette navnet.

Det finnes andre navn på denne Boken også. Det mest vanlige er å kalle den Fabulaen, hvorfra navnet "Fabulaens verden" kommer. Andre navn har sin opprinnelse i en av Bokens fire deler: Codex Elementum, Lex Fabula, Tabula Tabu og Liber Numen.

Her kommer først en omtale av Bokens fire deler; Codex Elementum, Lex Fabula, Tabula Tabu og Liber Numen. Så kan du lese Bokens skapelsesberetning. Helt nederst får du noen råd om bruk av Boken i spilling, en omtale av skriftsamlinger i Fabulaens verden, og en advarsel ...

Codex Elementum

Den første delen av Boken har skapt verdens byggestener. Codex Elementum er altså nært knyttet til grunnfjell og støvkorn, hav og regndråper, himmel og vinder, glød og gnister. Alle de fire elementene; grunnfjellet, havet, himmelen og gløden, er sprunget ut av Bokens første del. Denne delen blir derfor kalt "Verdens fødested".

Codex Elementum kan brukes til å styre fenomener knyttet til verdens byggestener. Eksempler på de mektige kreftene i denne delen av Boken:

- Dødens Gap: får jorden til å skjelve og åpne seg i en sprekk ned til dødsriket.
- Elvens Ånd: får en elv til å kaste seg mot hva som helst, for å sluke det eller bringe det frem.
- Himmelens Pust: en stormvind ingen står imot uten sterke røtter og evne til å bøye seg ydmykt.
- Flammehesten: et lysvesen som brenner åpne øyne, og gjør alt den berører til ulmende aske.

Lex Fabula

Den andre delen av Boken er verdens historie. Heri ligger fortid, nåtid og fremtid, fordi boken favner alt. Lex Fabula står også for drømmer og fabler, det fantastiske. Denne delen av Boken beskriver med andre ord skjebnens bevegelser, tankene som fødes av disse, og følelsene. Derfor blir også denne delen av Boken kalt "Den levende drømmen".

Lex Fabula kan brukes til å skape drømmer og illusjoner, og gi disse virkelighetens egenskaper. Den kan også gi kunnskap om fortid, nåtid og fremtid. Eksempler på kreftene i denne delen av Boken:

- De Dødes Tale: hvor man kan spørre ut døde sjeler om hendelser de kjenner til, og de må svare.
- Solens Øye: hvor man kan bruke solen som altseende øye, og se hver minste lille ting som skjer.
- Skjebnens Lenker: hvor man kan forutsi en hendelse, og binde verden til denne skjebnen.
- Drømmemesteren: gir mulighet for å styre alle drømmer, eller mareritt, og fylle natten med varsler.
- Speilets Mester: skaper et speilbilde av en, eller flere, eller tallrike fiender, som de må slåss med.
- Spillmesteren: man kan gjenfortelle virkeligheten, og få den til å vike for sitt eget bilde.

Tabula Tabu

Denne delen av Boken inneholder livets gåte. Her finnes nøkkelen til livet i sjøen, på land og i luften. Tabula Tabu lar urtene, krypene, fiskene, fuglene, dyrene, uhyrene, folkene, trærne, fabeldyrene og dragene ... lar disse livsformene føde seg selv, og spre seg i Fabulaens verden. Av den grunn blir denne delen av boken kalt "Livets skattkammer".

Tabula Tabu er vanskelig å bruke. Det er vanskelig å åpne denne delen av Boken, og det sies at hver gang man åpner den blir en ny livsform skapt. Kreftene som springer ut av denne delen er vanskelig å styre, men gir makt over liv og død. Eksempler på de store kreftene i denne delen:

- Blomsterskyen: en sky av giftig eller helbredende blomsterstøv ingenting som puster kan unngå.
- Verdens Munn: lar en uimotståelig bølge av småkryp strømme over jorden og spise alt i sin veg.
- Dypets Hånd: leder fiskene dit Boken befaler, for å dra hva som helst ned i havets dyp.
- Himmelvrimmel: lar all verdens fugler fylle himmelen, og følge Bokens befaling.
- Villdyrets Mester: lokker og leder alle dyr til å følge Bokens befaling.
- Mørkets Gru: slipper løs all verdens uhyrer på et utvalgt offer eller flere.
- Dødens Hånd: kan gripe en hvilken som helst sjel, i verden eller Dødsriket, og gi den ny plass.
- Skogens Sang: gir trærne stemme og vilje til å følge det Boken befaler.
- Fablenes Vilje: gir Enhjørningen, Pegasien og Kentauren en ny befaling å følge blant land og folk.
- Dragesang: lokker til seg dragene, og lar Bokens bærer lede dem.

Liber Numen

Denne delen av Boken inneholder runene som binder verden, og som råder verden. Ved hjelp av Numenrunene kan man styre kreftene som gjennomstrømmer alt i Fabulaens verden. Det er fra disse runene all trolldom har sin opprinnelse. Det fortelles at trollene fant den første trolldom i Fabulaens verden den gang et troll fikk tak i Boken, og åpnet denne delen. Slik slapp trolldommen løs. Derfor kalles denne delen av Boken også "Trollkreftenes dåp og dom".

Lex Numen binder også Fabulaens verden til alle andre verdener, i det store magiverset, og er en port mellom disse verdenene. Eksempler på de store kreftene som kan slippes løs gjennom denne delen av Boken:

- Den Frie Runen: kan oppheve alle naturlover i Fabulaens verden, og gjøre alt mulig.
- Runens Makt: kan endre verden, og Boken, slik at Maktens Bærer finner behag i den.
- Trollrunen: gjør alle trollkrefter, og alle utøvere av trolldom, til Bokens villige tjenere.
- Runemørket: åpner et mørke som sluker alle trollkrefter i Fabulaens verden, og binder dem der.
- Runeporten: åpner en port mellom verdener, som gjør det mulig å dra fra en verden til en annen.
- Numenrunen: gir Bokens bærer mulighet til å befale over Gudene.

bok
Skapelsesberetningen

I begynnelsen var Boken lukket, og det fantes ingen verden. Så åpnet Boken seg, og skapte den store hvite flaten. Fra sin egen tomhet lot Boken symbolene oppstå, og finne en plass på den hvite flaten. I begynnelsen var symbolene bare bilder på det som skulle komme. Bildene var tomme for innhold og kraft. Det fantes ingen skiftende årstider, ingen dag og natt. Det fantes ingen tid, ingen fortid, nåtid eller fremtid bildene kunne leve i.

Og Boken lukket seg igjen, og åpnet seg. Boken lukket og åpnet seg til dag og natt var skapt, til symbolene kunne skjelne mellom lys og mørke, mellom fortid og fremtid. Nået ble skapt, og symbolene startet en fortelling.

"Det var en gang ...", sang symbolene, og fortellingen om verden ble til. Symbolene lot sine bilder bli synlige i fortellingen. Verden ble full av land, liv og lover. Slik ble verden skapt.

Og den hvite flaten, med symbolene, ble lukket inne i Boken, slik at verden skulle forbli Bokens skaperverk. Boken lukket verden ute, men ble selv fanget i verden. Boken skjulte seg i verden, for å beskytte skaperverket. Boken lukket seg for sine egne skapninger, for skapningene var av Boken, og de var vitebegjærlige. Boken lukket seg, for skapningene kunne endre symbolene i Boken, og omskape verden i sitt eget bilde.

Slik ble vi fri til å skape vår egen skjebne, vår egen fortelling.

bok
Bruk av Boken i spilling

Det er altså mulig å finne Boken i spillet, om enn vanskelig. Søk etter boken vil naturligvis påkalle mye oppmerksomhet, siden boken er den mest ettertraktede av alle gjenstander i Fabulaens verden. Det går mange historier om hvilke krefter Boken gir, om hvor vansklig den er å åpne, og ikke minst; hvordan den ser ut (ikke nødvendigvis slik vi tror en bok ser ut). Mange av de som søker Boken er ute etter et maktmiddel, og mange av de andre er ute etter å sikre seg at den ikke blir misbrukt. Noen er ute etter Boken for å oppnå opplysning, mens andre trenger Boken for å komme tilbake til sin egen verden (dette kan også være vesener fra helt andre verdener enn vår).

Skulle en spillgruppe finne Boken kan den ikke åpnes uten videre. Det finnes selvsagt en nøkkel til Boken, en nøkkel som løser runene Boken er bundet med. Hvilken form denne nøkkelen skal ha og hvor den finnes, er opp til spillmesteren. Kanskje er nøkkelen en magisk gjenstand, kanskje er det bare kunnskap som skal til ...

Om de klarer å åpne boken er det ikke gitt at de klarer å lese den, for ikke å si at de klarer å beholde det lille vettet de har. La heltene gjøre tøffe tester av sin leseferdighet for å forstå noe i Boken. Hver gang de forstår noe får de en Naturkraft fra Element-delen, eller en Skjebnekraft fra Fabula-delen, eller en Livskraft fra Tabu-delen, eller de får en Runekraft fra Numen-delen.

Spillmesteren kan velge å gjøre tøffe tester mot sjel for hver kraft helten får. Mislykkes testen blir helten en lallende idiot. En slik helt påvirker virkeligheten med fantasiene sine (sjelden slik spilleren vil). Om spilleren velger å spille helten videre må han hele tiden fortelle hva helten fabler om, så gjør spillmesteren en syk tolkning av fablene hans og utsetter hans venner for denne. Vær ikke nådig med dem, galningen får jo sine krefter fra Boken. La gruppen kjenne på kroppen at denne helten er en stor risiko for alt som er rundt ham (om folk etterhvert begynner å dø på grunn av dette kan du bare peke på spilleren og si: "Det er hans syke fantasi som gjør det").

bok

Skriftsamlinger i Fabulaens verden

Biblioteker finnes ikke i Fabulaens verden. Uten bøker ingen biblioteker (bibliotek betyr "boksamling"). Derimot finnes det noen få skriftsamlinger. Skriftrullene oppbevares gjerne i egne hylser, vokset for å være tette, slik at fuktighet hverken slipper inn eller ut.

Den største skriftsamlingen i Orianna finnes i Enhjørningens Tårn, og er betydelig, men den kan likevel ikke måle seg med stavgrottene i Ur. Dette er grotter der runerisserne i Dvergland oppbevarer sine runestaver. Disse er av tre eller stein, med innrissede runer fra topp til bunn. Mange av runestavene her ble reddet fra stavgrottene i Krone da denne falt.

Det finnes flere vidgjetne skriftsamlinger og stavgrotter i Fabulaens verden. Den mest omtalte og absolutt minst tilgjengelige, er den sunkne skriftsamlingen i Babel, i det fjerne landet Auroma (som Orianna's hovedstad er oppkalt etter). I Auroma finner man også Eburanja's magiske skriftsamlinger, og det omfattende Empiriepergatoriet (i Gloria Malga, hovedstaden til Empirum Glorium Orientalis). Empiriepergatoriet har verdens største samling av religiøse skrifter (unntatt offentlighet, selvsagt).

De mest vidgjete av eksisterende samlinger er Grafemene og Koden. Grafemene er en stavgrotte hvis beliggenhet er ukjent, men hvis eksistens er legendarisk blant mørkmumlere og dypdvelere. Koden er en skriftsamling beliggende i det hellige Hadramaut, utspringet til ørkenfolkenes gåtefulle religion, og derfor lite tilgjengelig.

Ingen av disse skriftsamlingene har noensinne hatt Boken i sine arkiver, men det finnes sikkert mange skriftruller og runestaver som omtaler den, på disse stedene.

bok

En advarsel

Vær forsiktig med å bruke Boken i spilling. Selv bruker jeg bare Boken i de sagaene der spillerne er fra vår verden. Når de finner boken er det stort sett snakk om å bruke den for å komme hjem igjen. Når de klarer dette er sagaen over (så jeg slipper å ta hensyn til Bokens krefter i Fabulaens verden).

.

StartsideRollespillet Fabula Fabulaens verden Boken