Dragen

Her følger snart en beskrivelse av Dragen, og barbarenes tro på den. Inntil videre kan du lese om godene og gydjene, som leder blotingen til Dragen.

Gode

Goden er en mannlig tjener for den sovende "Dragen". Goden reiser rundt og holder blot for Dragen. Blotet er en kombinert seremoni og fest som holdes rundt spesielle offersteiner, der et dyr blir slaktet på rituelt vis. Blodet blir viet til dragen (de spruter det på steinen med blotekoster). Kjøttet blir stekt og delt ut til deltagerne i blotet. Det endelige målet for drageblotet er å vekke dragen, slik at vi som er dragens drømmer kan bli ett med den igjen. Festen feires med sterk mjød, dragekveing, kappleik og ringdans. Dette gjør goden til en velkommen gjest i de fleste bygder.

Gydje

Gydja er en kvinnelig tjener for den sovende "Dragen". Gydja drar rundt og holder blot for Dragen, på samme vis som goden gjør det. Det er likevel litt forskjell på hva goden og gydja bloter for. Gydja bloter mer for furktbarhet og gode avlinger, mens goden bloter for kamphell og munnhell i Dragens tjeneste. Uansett gjøres drageblotet for å vekke Dragen, slik at Dragens drømmer kan bli ett med den igjen. Gydja er ellers runekyndig. Hun kan råde runer, både for å finne mening der og for å fange krefter der. Hun er ofte hjelper for høvding og jarl som skal sette ned detaljerte avtaler om giftemål, eiendommer og bufe. At hun samtidig tyder drømmer gjør at de fleste stormenn hilser henne med respekt.