Lærerveiledning for Gilgamesj-eposet

Her finner du stiloppgaver og prosjekter med utgangspunkt i Gilgamesj-eposet. Fortellinga om Gilgamesj kan fremføres i kombinasjon med foredraget Fra Gilgamesj til Gandalf Grå, en kappgang med fantastisk litteratur gjennom vår historie (syvmilsstøvler kreves). Da kan man regne med omtrent én skoletime på hver del, med pause i midten.

Gilgamesj var en historisk konge i byen Uruk i det gamle Mesopotamia rundt år 2800 før Kristus. Han reiste den mektige muren rundt byen. Han reiste det store tempelet til kjærlighetsgudinnen Ishtar. Mannen selv er forlengst død, men navnet og gjerningene hans lever videre. Rester av muren og tempelet finnes enda, nesten fem tusen år senere, i dagens Irak.

Stiloppgaver og/eller gruppearbeid

•  Stiloppgave: Hvem var Gilgamesj som person, og som leder? Var han en drittsekk? Fortjente han Enkidu som venn? Var Gilgamesj en typisk leder i si tid?

•  Stiloppgave: Diskuter forskjeller mellom boka og fortellerens versjon av eposet. Hva manglet fortellinga i forhold til teksten? Hva hadde fortellinga som teksten mangler? Ville du basert en film på fortellinga eller boka?

•  Stiloppgave/gruppearbeid: Diskuter likheter mellom Gilgamesj-eposet og bibelen. Er det kun den menneskeutslettende flommen og Utanapisjtim/Noah som er felles? Hvorfor finner vi likheter her?

•  Stiloppgave/gruppearbeid: Diskuter slangen som symbol i bibelen og i Gilgamesj-eposet. Hva symboliserer slangen? Hva er felles i måten å bruke slangen på? Hvordan skiller de seg fra hverandre? Er forskjellene et uttrykk for forskjellige holdninger til livet?

Prosjekt/gruppearbeid "Quest of Darkness"

Gjør en sammenligning av Gilgamesj (forskjellige forfattere, 4000-400 f.K), Odysseen (Homer, 800-600 f.K.), Sigurd Fåvnesbanes saga (fra heltediktene i Edda), filmen Apocalypse Nå (F.F. Coppola 1979, inspirert av boka Heart of Darkness av Joseph Conrad, 1899) og filmen The Lord of the Rings (Peter Jackson 2001-03, basert på bokserien The Lord of the Rings av J.R.R. Tolkien, 1954-55).

Velg selv hvilket fokus sammenligningen skal ha.

Prosjekt/gruppearbeid "Syndfloden"

I alle oldtidskulturer rundt Svartehavet finnes den samme beretningen om en flom som utsletter menneskene. På bunnen av dette havet har arkeologer funnet 10.000 år gamle boplasser. Les så mange gamle flomberetninger dere kan fra dette området, og undersøk materialet som viser at Svartehavet oppstod da vannet brøt gjennom Marmarastredet. Diskuter sammenhengen mellom fortellingenes kataklysme og virkeligheten. Hvordan oppførte vannet seg? Hva gjorde menneskene? Hvordan kan vi "huske" dette i tusener av år?

Gilgamesj er gitt ut i norsk versjon på Cappelen forlag (1996, gjendiktet av Per Seyersted, ISBN 82-02-16022-7).

Eposet som fortelling og som tekst

Eposet om Gilgamesj er fremdeles en levende del av den sterke iranske (persiske) fortellertradisjonen. Det er det eldste nedskrevne eposet i den arabiske og vestlige kulturarv, en nøkkel til innsikt i vår historie, religion og litteratur. Eposet er et av de viktigste enkeltverk i vår litterære kanon.

Klassen anbefales å vente med å lese boka til etter forestillingen. Fortellerversjonen er mer tilgjengelig enn teksten, så det anbefales å bruke forestillingen som døråpner til eposets sentrale tematikk. Forestillingen aktualiserer eposets tematikk for dagens mennesker, med vekt på vennskapets betydning og menneskets dødelighet.

Diktet om Gilgamesj utvider vår horisont og viser oss litt av den store sammenheng vi står i som mennesker.

- Arvid S. Kapelrud i forordet til Cappelens utgivelse, 1996