Sida 1999 har jeg opptrådt med fortellinger over heile Norge. Eg har møtt tusenvis av mennesker med mine fortellinger, og hatt stor glede av disse møtene.

Eg har forestillinger for barn, ungdom og voksne. Eg opptrer med klassiske epos og eventyr, eigne fortellinger, og fortellerspill.

"Fortellerspill" er ei oppfinning eg har gjort, som lar meg skape interaktivt drama med forteller-publikummet. Det er ei heilt særegen oppleving.

Eg opptrer med innsikta om at eventyr og fortellinger er redskaper for å forstå oss sjøl og verda. Derfor er fortellerkunsten viktig. Derfor er eg så engasjert i denne kunstforma; den gir oss så mykje!

 

Jeg ble imponert over hvordan du klarte å henføre oss til en annen tid og sted, og engasjere alle med din fortellerkunst. Du kan virkelig ditt fag!

- Irene Mikkelsen, deltok i fortellerspillet Jaget, sept.-07

 

Forestillinger
(klikk på tittel for mer info)

Trollet Bruce

Denne ville varianten av Bukkene Bruse passer for barn fra 5 til 8 år. Her er trollet i hovedrollen, i eit eventyr som utfordrer ungene på positive måter. Morsomt, spennende, og tankevekkende.

Klassen i klemme

Fortellerspill for unger fra 6 til 9 år, der dei sjøl må løse flokene. Eit flott tilbud til skuleklasser som trenger litt samarbeidsøving, og eit morsomt minne å bære med seg videre.

Kaospilotene!

Fortellerspill for unger fra 9 til 13 år. I dette dramaet må dei samarbeide om å møte ville utfordringer. Dei har sjøl hovedrollene og må ta valga i dette dramaet.

Gilgamesjeposet

Eposet om kong Gilgamesj, som hersket i byen Uruk for 4800 år sida. Vårt eldste nedskrevne epos, i ein kraftfull versjon som aktualiserer det for dagens mennesker. For ungdom og voksne.

Pesta

Dette er fortellerspill for eit voksent publikum. Vi drar tilbake i tida, til Oslo hausten og vinteren 1348. Der vil vi møte sterke utfordringer, som vi må møte med det vi har av innsikt, medkjensle og handlekraft.

Poesisirkuset

Eit intensivt verksted med tekst av alle typer; poesi, prosa, sakprosa. Sirkuset er meint å være eit verksted for språkglede og lystig utforskning av våre muligheter som verbale og litterære mennesker.

Spesialbestilling

Eg har både fortellinger og andre forestillinger på lager, og kan skreddersy eit opplegg etter deres behov.

Kontaktinfo

Tomas HV Mørkrid
Vidsynveien 1A
0585 OSLO
Org.nr: 979 399 006
Epost: tomas@fabula.no
Mobil: 948 22 038

Vilkår

Eg kan holde to forestillinger samme dag. Prisen avhenger av antall deltagere, hvilke og hvor mange forestillinger som bestilles. Overnattinger i forbindelse med opptreden betales og bestilles av oppdragsgiver. Reise og kost kommer i tillegg, etter statens reiseregulativ .

Min fortellerbakgrunn

Eg er vokst opp på Vestlandet og i Nord-Norge, i slekter med sterke stemmebærere; folk som fortalte for oss alle, voksne og unger, og som satte ord på det kaffesladderen ikkje kunne dekke. Eg har djup respekt for disse folka. Eg veit at alle samfunn, og dei fleste familier, har sånne mennesker. Dei fyller ein viktig funksjon i våre liv.

Min far formidlet tradisjonen til oss unger på sin måte, ved å krydre hverdagen med fantasifigurer. Fremdeles bærer eg med meg den fæle Turkestoppsdotten og den fine Fivvedl i Fjedle. Far min brukte dei som skremsel og belønning i hverdagen, for oss unger. Mange av oss har sånne fantasi-figurer som del av barndommen. Dei er ein fantastisk skatt vi har med oss gjennom heile livet.

Som voksen flytta eg til austlandet, og starta å utforske mi eiga stemme. Vinteren 1984-85 arbeida jeg sammen med førskolelærer Petter Kristoffer Hansen på Enerhaugen Barnehage (Stange i Hedmark). Arbeidet med Petter og dialogen vi hadde rundt bruk av fortellinger, var min spede start som aktiv forteller. Det ville eventyret om Trollet Bruce dukket opp på denne tida.

I 1986 flytta eg til Oslo og starta å utforske interaktivt drama. Gjennom å skrive og arrangere rollespill fant eg min eigen sti inn i fortellingens verden. Eg fann snart fellestrekk mellom dialogbaserte rollespill og fortellerkunst, og gjenoppdaget gamle sanninger om fortellinga si kraft. I 2001 skapte eg den interaktive forestillingen Klassen i klemme, og tok mine første steg i rtning av ein metode som skulle bli kjernen i mine fortellerspill.

Nå har eg ei rekke fortellinger og fortellerspill som eg opptrer med, for barn, ungdom og voksne. Eg har ei visse om verdien av fortellinga, og verdien i møtet mellom ein levende forteller og publikum. Sjøl om denne forma er gammel som språket sjøl, og uten digitale virkemiddel, er den sterk og virksom i dag også. Og den er i utvikling; våre fortellere blir stadig sterkere til å gripe ordet og bruke det på måter som åpner publikum for glede og gode innsikter.

Forslag til tekst for programhefter, presseskriv og nettsider i forbindelse med forestilling. Bruk teksten slik det passer dere (endre den gjerne). Spør om bilde om det trengs (eller bruk eitt fra nettstedet).

Fortellerkunst på ____________________

Den _____ (dato og klokkeslett) får vi besøk av fortelleren Tomas HV Mørkrid, ein værbitt stemmebærer i den norske fortellertradisjonen.

Tomas HV Mørkrid er ien erfaren forteller med over 300 forestillinger på samvittigheten, i tillegg til over 3000 små og store interaktive arrangementer for folk over hele Norge. Han har gitt ut fleire bøker, blant anna Rollespillet Fabula på Cappelen forlag.

Tomas HV Mørkrid forteller med menneskets liv og dilemmaer som fokus. Han opptrer med klassiske fortellinger og moderne fortellerspill. Uansett form er hans ambisjon å skape eit samspill som gir glede og gode innsikter.

Hos oss skal han holde den spennende forestillinga ______________________.

Vel møtt til ei fortellerstund utenom det vanlige!

Eg er profesjonell fortellerkunstner, men eg meiner det gjeld ein allemannsrett i forhold til vår fortellertradisjon. Det er med djup respekt for hverdagens fortellere, våre vitsesmeder og skrønemakere, eg utøver min kunst. Uten deira stemmer ville våre liv vært fattigere.