Fabula som forumspill

Her følger en rekke råd om hvordan du bruker Rollespillet Fabula som basis for rollespill på forum. Ved hjelp av disse rådene kan man enkelt sette opp slike rollespill på nettet, og skape godt drama. Rådene er generelle. De kan brukes med andre rollespill også, og det må du gjerne gjøre.

Rådene er delt i fire avsnitt, og et tillegg for rollearket:

 1. Oppstart
 2. Drift
 3. Innhold
 4. Spillerinstruks

Rollearket finner du på en egen side.

Oppstart

 • Gi kort info om setting
 • Begrens antall spillere
 • Lag enkle roller
 • Tenk rollesammensetning
 • Bruk spillerinstruksen

Gi kort og klar info om setting. Det skal ikke være for mye å tygge på. Post gjerne et kart på et nettsted, eller henvis til et kart spillerne har tilgang til (Fabulaboken, dette nettstedet, andre kjente kilder):

Begrens antall spillere. 4-8 spillere er ideelt for en spilleder. Flere spilledere kan selvsagt håndtere flere, men regn mindre spillere pr. spilleder om spillet har mange spilledere. To spilledere kan lede 15 spillere. Fem spilledere kan lede 30, osv. Om du vil kan du lage ventelister, i påvente av frafall eller flere spilledere (det er mulig å gjøre spillere til spilledere underveis).

Lag enkle roller med konkrete kvaliteter (fysiske, sosiale og mentale kvaliteter). Navnet på rollen er den viktigste kvaliteten i spillet, siden dette navnet må brukes i alle poster spilleren gjør, og i svært mange av spillederens poster.

Tenk rollesammensetning og begrensninger. Skal alle rollene komme fra samme sted? Har de felles mål? Er de i slekt? Har de samme yrke? Er de under ordre? Kan spillerne bare lage visse rolletyper? Bindinger kan gjøre spillet mer interessant, og lettere å drive.

Bruk spillerinstruksen som følger nederst på denne siden. Den er enkel, og gjør det lett å være spiller. Du vil at spillerne skal delta så lett som mulig, slik at de kan konsentrere seg om spillets innhold, og sine bidrag til dette.

tilbake til toppen

Drift

 • Skriv ofte og kort
 • Fokuser på handling
 • Bruk fornuft og terninger til konfliktløsning
 • Bruk hver post til å drive spillet fremover
 • Sørg for at spillerne også driver spillet
 • Legg til rette for forhold mellom rollene
 • Observer hva slags spill du leder
 • Spark ut sabotører

Skriv ofte og kort, ikke langt og sjeldent. På denne måten skaper du aktivitet i spillet, og sørger for at spillerne blir glade når de logger seg på. Når du er aktiv, er det lettere for spillerne å delta. Deltagelse er ikke noe du kan forlange av spillerne dine, eller mase deg til. Deltagelse må skapes!

Fokuser på handling når du skriver. Skriv hva som skjer. Ikke tenk på hvordan du skal skrive det, men tenk på hva du må få sagt, og si det. Skriv det rett ned uten å nøle.

Bruk fornuft og terninger til konfliktløsning. Fornuft lar deg løse konfliktene på en måte som bringer dramaet fremover. Terningene lar deg løse konflikter på mer uventede måter, både for deg og for spillerne. Om du velger å rulle terninger selv, eller lar spillerne gjøre det via terningsimulatorer på nettet, er opp til deg å velge. Du må også selv bestemme om du vil løse store konflikter ved at spillerne sender private medlinger til deg med sine instrukser, og du skriver ut selve konflikten i spilltråden.

Bruk hver post til å drive spillet fremover. Vær ikke redd for bringe rollene i den retningen de snakker om å dra, og la dem heller oppleve noe på veien, fremfor å skrive en reiseberetning. Sett alltid opp nye dilemmaer for rollene, så må spillerne være på hugget.

Sørg for at spillerne også driver spillet. Overse dumme detaljer dersom de skriver spillet videre. Skriver de seg forbi en konflikt du kunne tenke å spille ut, så la det bli slik. Ta den opp senere, eller glem den og gi dem en ny utfordring. Det er viktig at spillerne også gir spillet driv, og at de får ros når de gjør det. Send private meldinger til spillere med jevne mellomrom, der du roser dem for poster de skriver, og forteller hvor spennende du syns spillet er (det er viktig at du faktisk syns det er spennende).

Legg til rette for forhold mellom rollene, men la spillerne være de som utforsker forholdene. Du kan foreksempel godt skrive at en rolle begynner å få varme følelser for en annen rolle, men la det være opp til spilleren å utforske dette slik han/hun vil. Om du får spillerne til å skrive videre på slike forhold, og utforske dem, vil rollene få tydeligere personlighet og spillet vil stige i kvalitet.

Observer hva slags spill du leder. Rollespillere på nettet har svært forskjellig engasjement, avhengig av personlige preferanser og spillets evne til å fenge. Noen spill har daglig aktivitet, mens andre har en post i uken fra hver spiller. Øk lengden og innholdet i postene dine om frekvensen går ned, og fyll dem med flere spørsmål/dilemmaer, så får spillerne oppleve mer hver gang de logger seg på. Det holder interessen oppe. Lag et bra spill uansett hvilke spillere du har.

Spark ut sabotører. Spillere som saboterer ødelegger for andre. Det er spillederens rett å sparke ut slike. Spillere som ikke deltar kan du snakke med, og høre om ikke de bør finne et annet spill, eller en annen spillmåte. Det kan være flere grunner til at en spiller aldri poster i spillet, men de som aldri poster i et forumspill passer ikke til å delta i det, uansett grunn. Et rollespill på forum blir til gjennom samspill og aktiv deltagelse.

tilbake til toppen

Innhold

 • Gi spillet retning
 • Bruk biroller aktivt
 • Vis frem holdninger i handling
 • Innhold skapes i samspill
 • Tenk sjanger

Gi spillet retning; et mål rollene er sammen om eller strides om. Se for deg EN stor utfordring, flere små konflikter/problemer/utfordringer, og en mulig slutt på spillet. På den måten blir det lettere for alle deltagerne å dra i samme retning, og det blir lettere for spillederen å tenke litt fremover.

Bruk biroller aktivt. Biroller brukes til å skape handling. De kan være motstandere som legger hindringer i veien for rollene; åpne motstandere og hemmelige motstandere. De kan være hjelpere som åpner nye muligheter for rollene, og hjelpere som setter betingelser for å hjelpe. Det kan være viktige allierte som må overtales, eller tilbys gode vilkår for en allianse. Biroller er gode figurer å påvirke handlingen med, minne spillere på ting de har glemt, og gi spillerne innblikk i verden.

Vis frem holdninger i handling. De kan selvsagt sette opp en hovedfiende i spillet, når du presenterer settingen, men vanligvis skal du unngå å fortelle hvem som er venn og hvem som er fiende. Vis det! La handlingene til birollene vise hvilke sider de står på, og husk å vise at verden er full av folk som unndrar seg konflikter, folk som ikke vil være din venn, men heller ikke din fiende.

Innhold skapes i samspill. Det er i samspillet mellom spillerne den fantastiske verdenen i rollespillet får liv. Se på deg selv som en spiller, og delta i samspillet. De beste stundene dine som spilleder er ofte de scenene der du kan lene deg tilbake, glemme ansvaret som spilleder en liten stund, og bare spille en birolle. La spillerne møte dine initiativer og la dem forme spillet rundt dem. Om de drar spillet i uventede retninger, så se etter mulighetene som ligger i den retningen. Det kan virke skremmende med spillere som vil noe, men det er bra for spillet.

Tenk sjanger! Sjangre er lette for spillerne å gjenkjenne, og gir mange signaler om hva som går an, og hva som ikke passer. Spillere som er trygge på sjangeren skriver bedre, og har det morsommere. Gi tydelige signaler om sjanger, enten gjennom introduksjonen, eller gjennom måten du skriver på. Eksempelvis skriver Tolkien episk fantasi, så et rollespill i hans Midgard må ha store konflikter og roller som er heltemodige. Vil man spiller Fabula Ulvesang, som er en mørk fantasi, må man skape en brutal tone der rollene er figurer som strir med skjebnen. Dvelernes Fabula er en komisk fantasi, der dvelerne kjemper en episk kamp mot trollene, og fremstår som verdens tøffeste krigere, samtidig som deres hverdag er full av håpløse familiekonflikter og lammende overtro. Sjangeren preger altså spillet svært mye. Den gir begrensninger, men i disse begrensningene ligger det morsomme og spennende muligheter. Utnytt dem!

tilbake til toppen

Spillerinstruks

Dette er en enkel spillerinstruks som kan brukes når man spiller på Fabula på forum. Den prøver å gjøre det så enkelt som mulig for spillerne, slik at de kan konsentrere seg om handlingen. De syv nummererte punktene handler om innhold og innlevelse. De tre tilleggspunktene handler om tekst og teknikk. Appellen helt nederst er det viktigste punktet i hele spillerinstruksen.

Jeg sier ingenting om sjanger eller setting her, og ingenting om hvordan man lager rollen. Info om sjanger og setting må skrives av spillederen, gjerne i invitasjonen til spillet. Hvordan du lager en rolle i Fabula, finner du selvsagt i boken (som f.eks. kan kjøpes på www.avalon.no)

 1. Lev deg inn i rollen din. Følg rollens vilje, selv om du vet det kan gå galt.
 2. Skriv konkret om rollen. La rollen delta i handlingen. La den reagere på det som skjer.
 3. Fortell om andre roller også, men gjør det gjennom øynene til din rolle.
 4. Biroller du skriver inn i spillet kan du bruke slik du vil, foreksempel mot andre roller ;-)
 5. Skriv om spillederens biroller også, men ikke gå for langt. Spillederen har egne ideer...
 6. Skriv alltid handlingen fremover. Skriv om konflikter du ser. Skriv i den retningen spillet går.
 7. Husk at spillederen og spillerne kan skrive om din rolle. Spill videre på det de skriver.
 • Skriv normalt norsk. Unngå moderne uttrykk og fremmedord.
 • Sett direkte tale i kursiv eller "hermetegn", og få med hvem som sier det.
 • Spilltråden er hellig! Kommentarer og spørsmål utenfor spillets handling gjøres i en egen tråd. Bruk ikke signaturen din under postinger i spillet. La spillteksten stå mest mulig alene.

Husk at dette er et rollespill. Du trenger ikke skrive veldig bra. Det er samspillet mellom dere som skaper innholdet, ikke de enkelte postene. Så lenge du lever deg inn i spillet, og bidrar etter beste evne, er du en god medspiller.

tilbake til toppen

StartsideRollespillet Fabula Metode Forumspill