Gloria er et land øst på det auromske kontinent. Det brukes som setting for en kampanje ledet av Tore Stuedal. Av den grunn vil materialet på disse sidene skille seg litt fra resten av Auroma. Tore lager deler av denne settingen etter eget hode. Og han bruker sitt eget rollespill, ikke Fabula.

Adelen

Adelsfamiliene, deres privilegier og faner.

Landet

Landsdeler, byer, skoger og fjell.

Kartet

Detaljert kart over Gloria.

Rollene

Omtale av rollene i kampanjen.

Østerlandene

Litt om landene utenfor Gloria

Inspirasjon?

Bilder og tekst til inspirasjon ...

Historien så langt ...

Her følger referat fra de tre siste spillingene i kampanjen.

Spilling 6: Katakombene

Onsdag 5.desember -07, 18.00

Vi er i katakombene. Rommene er små, og har ei kiste i hver. Kistene inneholder muligens likene til en ekspedisjon som ble gjennomført i Orienten for tolv hundreår siden, rundt år 2851.

Flere av oss er skada (Julunu skada seg stygt da han falt ned i hullet) og vi er dypt inni fjellet, men alle er i hvert fall i live.

Spilling 5: Dvelisk brumling

Onsdag 21.november -07, 18.00

Vi slår ned den gjenværende knekten fra Tordel og hogger oss gjennom den låste døra i Fjellfortet. Der inne møter vi en "dveler", en kort og kraftig skikkelse som kaller seg "Borg". Han har et eget huletroll og lever i tunnellen der. Han sier at vi har brutt en tolv hundre år gammel avtale, om at ingen mann skulle sette fot i berget.

Når Luxim gir ham tromma si i vennskapsgave, blir Borg blidere og viser oss vei til noen "røvere"; gobliner han tydeligvis ikke liker. Vi kjemper mot goblinene i to omganger, og stikker så av. Men vi er så hardt skada at den lange veien tilbake gjennom fjellet er for tøff. Vi ruster oss igjen, og går nok en gang goblinene i møte. Men nå er de stukket av, heldigvis.

Vi kommer oss inn en gang og faller ned et hull, der vi finner en sarkofag med et skjelett (ja, vi åpnet den) som har en ring med et solsymbol. Det samme symbolet finner vi på ei bok med magilsk skrift. Den er fra år 2851, og har et kart over riket "Babel" i Orienten. Kartet viser ingen steder vi kjenner til. Det kan se ut som om "Gåtebyen" er hovedstaden i dette gamle riket. Muligens er det fra før Imperiet (som gikk til grunne for to hundre år siden).

Spilling 4: Støvler

Onsdag 7.november -07, 18.00

Kubrakan ba undersøke rykter om villmenn i skogen øst for Tordeltårnet i Amba.

Vi dro ut fra vertshuset Morillen 6.november, etter å ha kjøpt oss klær for vintervandring. Med oss kom to karer ved navn Dofe og Julunu. I Kassindra fikk vi sove i ei kaserne i palasset. Vi fikk med et skrin til salutant Sylian Higelbra, vaktsjef ved tårnet i Tordel, fra hans bror salutant Junes Higelbra, rittmester ved palasset i Kassindra. Dofe og Julunu fikk hjelpe oss med oppdraget og de gitt våpenkapper av Kubrakhan. Luxim gikk til innkjøp av et par lærstøvler av prima kvalitet!

- et vertshus

Veiene var bare og ferden god. Vi passerte Jaghus to dager seinere, og la merke til det prektige palasset Turumpeiene har bygd seg der. To dager etter det var vi i Jagel, der vi så ei kaperskute på reden. Hele veien fikk vi fri mat og overnatting på vertshusene.

Veien gjennom Ambaskogen var mindre brukt, men bød ikke på problemer. Vi sov over i tømmerleire og kom til Tordel innen tre dager, den 19.november. Der fikk vi en flott mottagelse (alle som ikke hadde fikk flotte støvler), fikk snakke med salutanten og ble invitert på fest. Men vi så en mann stikke til skogs, og usikre på om vi kunne stole på folket her, valgte vi å marsjere etter. Det brakte oss til Fjellfortet, der vi sloss med en bjørn og hørte lyder som tydet på gruvedrift i fjellet. Og hemmelige gruver kan tyde på at noen snyter pompaduren av Gloria for hans rettmessige krav om inntekt fra all gruvedrift ...

Spilling 3: Stumme skikkelser

Larshuset ved Herregårdskroa, onsdag 24.oktober -07, 18.00

Vi starter i Drael, vakttårnet ved vadestedet over Gloriana. Rollene har passerseddel med fritt leide i Kassum, og kan kalle seg "av Kubrakan", noe som gir rett til å bære bedre våpen og rustninger enn vanlig.

Vi bærer for Levi Zurumve mot Murte. En stum fyr blir leid inn for å bære, navnløs (trolig dum). Noen landeveisrøvere prøver seg, men vi dreper lederen og jager resten på flukt.

På gården og vertshuset Morillen blir vi med på en manngard etter ei jente. Vi går opp på heiene midt på natta og møter en stum skikkelse. Når den kommer nærmere blir mange av lammet av frykt, for det er et vandrende lik vi står overfor. Vi klarer å tenne på det, så det går sin vei, og redder både jenta og kjæresten hennes.

Izzi forsvinner, noe Levi ikke bryr seg om. Det blir en konfrontasjon. Luxim drar tilbake for å finne Izzi, men er så dårlig at han blir sengeliggende. Stummen er også dårlig, og det samme er Izzi. Når folk er bra igjen drar vi opp i heiene for å se etter skatter i ruinene der vi redda jenta. Vi møter et skjellett som vi knuser og finner ei brynje og et fint spyd.

Rollene er i grunnen godt fornøyde med å finne utstyr og penger som bringer oss litt nærmere et normalt liv (med mat og klær og støvler ...).

Eldre spillinger

tilbake til toppen

StartsideRollespillet Fabula NettmodulerGloria