Gloria er et rike på bredden av Tempelsjøen. Hovedstaden er Kassindra, der pompadurens palass ligger. Dette er et stolt føydalsamfunn med strenge skikker for hva pøbelen kan tillates.

Dynastiet som hersker i Det Gloriøse Pompadurium er Kubrakan, for tida ledet av pompadur Medion Kubrakan. Hans bror Lyir styrer landets militærakademi, og er far til tronarvingen, kronprins Cier.

Gloria var tidligere et avsidesliggende mandat under pompaduren av Empirum Glorium, men rev seg løs uten alt for stor dramatikk for fem generasjoner sida. Nå har de en egen pompadur og et senat som sørger for stabilitet i styret. Senatet består av utvalgt adel, selvsagt.

Her følger Glorias viktigste klaner, deres titler, faner, og deres privilegier. Landets heraldiske grunnfarge er grønt (se plansjen over).

På ei eiga side finner du heraldiske regler.

Medion Kubrakan

Kubrakan (pompadurium)

Kubrakan er Glorias herskende slekt. Den ærverdige Medion Kubrakan innehar tittelen Pompadur av Gloria og holder senates tronstol. Kubbepalasset i Kassindra er landets hjerte, og klansfestning for Kubrakan. Klanen har hånd om Det Militære Fakultet, der landets dyktigste soldater og offiserer utdannes.

Viktige personer i klanen er rektor ved militærfakultetet, gratulant Lyir Kubrakan, og hans tre sønner: Cier (22) , Nyul (19) og Jiad (18). Kronprins Cier Kubrakan er rikets arving. Salutant Inkle er festningsherre i Elania. Salutantene Rivald og Jodel er tårnsjefer i Drael og Gol.

Pompaduren er senatets leder.

Pirqipei (medalli)

Pirqipeislekta har oppsynet med all bruk av våpen i Gloria. De regnes som nest etter Kubrakan i innflytelse. De holder Pirqipeislottet i Kassindra og lenet Bidi, med fyrstesete i Colosseum Arena, samt flere andre posisjoner.

Medaljør Arund Pirqipei er slektas ubestridte leder, selv om den eldre Unno Pirqipei fremdeles lever. Eldre tvillingbrødre av medaljøren er Sati og Ulla. Munduren av Mari er Fantin Mari-Pirqipei, festningsherre i Forgimel er salutant Grodan og tårnsjef i Draia er salutant Quel.

Slekta har plass i senatet.

Bimara (mandat)

Bimara er Glorias seremonimestere og prester. Leder for slekta er mundur Dudlian Bimara, kardinal av Gloriekirken, en meget omtenksom mann. Deres hovedsete er i Brion, en liten handelsby ved elva Bria.

Biskopen av Kassindra og tempelmester for guddommen Domus Populus (Folkets Gud) er den intelligente Ripu Bimara. Festningsherre i Brirung er salutant Klerin (Brirung festning ligger ved vadestedet i Brion).

Slekta har plass i senatet.

Darbylat (mandat)

Darbylat er Glorias skatteinnkrevere. Dette gjør slekta mektig i hele landet, til tross for at de ikke hersker over noe len. Hovesetet deres er i Kassindra, der de styrer Det Pompøse Gullkammer.

Leder for slekta er den slu og nøyeregnende mundur Efriam Darbylat. Hans yngre bror, Fryel, er kjent for sin mesterlige evne til å gjøre forretninger. Søsteren Adallie er sytten år gammel og enda ikke forlovet. Hun ryktes å være ganske egenrådig.

Slekta har plass i senatet.

Bimarat (mandat)

Bimarat er Glorias dommerslekt. Deres motto er: Lovens fine nett fanger fiender av staten! Deres hovedsete er ved Universitetet for Lov og Orden i Kassindra. Slektas ledende figur er mundur Anacon Bimarat, justitiarius av Gloria og overdommer i høyesterett. Hans nevø, den unge Obral Bimarat, er kjent som landets mest nidkjære og strenge dommer.

Slekta har plass i senatet.

Militer (potentat)

Militer er Glorias bødler. De dreper forbrytere ved sverd, gift, hengning eller halshugging. De er også de som står for lemlesting av tyver og løgnere. Maston Militer er lensherre i potentatet Kassum, og har sitt fyrstesete i Jaghus Slott.

Bøddel for adelen er den elegante salutant Itto Sverdsvingeren. Mindre elegant er folkets bøddel, den kraftige gratulant Jotto Militer, med oppnavnet "Pøbeljotto".

Slekta har plass i senatet.

Caranmar (jubilat)

Caranmar er ei slekt som er fryktet blant pøbelen (og mange andre). De er vitenskapens slekt i Gloria, med kontroll over all utforskning av kreftene. De har hovedsete ved Vitenskapens Fakultet i Kassindra, en imponerende bygning som like godt kan kalles en festning.

Lederen for slekta er den eldgamle jubilant Tean Caranmar den Femte. Talsmann er gratulant Ikil Caranmar. Portner ved Vitenskapens Fakultet de siste tyve årene er titulant Erfy Caranmar, en mann kjent for si sure mine. Den mest kjente av deres magikere i moderne tid var Ogon Caranmar, far til dagens jubilant.

Klanens senator er den vakre Fiona Caranmar, dattera til Tean.

Lakomtur (mandat)

Lakomtur holder len i provinsen Bidi, der de har to fyrsteseter, i Anbri Slott og Jagmur Festning.

Slekta er mangetallig og styrt av den omfangsrike og kloke dame Bailine Lakomtur, enka etter den siste mandaten. Hun har tre døtre på 7, 9 og 13 år. Trettenåringen heter Chilia og ryktes å være forlovet med en prins i Kubrakanslekta. Festningsherre i Jagmur er salutant Hyriel Lakomtur.

Slekta har plass i senatet.

Okludar (potentat)

Det gamle Okludar ligger øst for hjertelandet i Gloria, bak ei tinderekke som har holdt disse landene fra hverandre. Når medaljøren av Okludar la seg inn under fyrsten i Kassindra, og aksepterte potentat-tittelen, var det brudd med en flere hundre år gammel tradisjon. Potentat Agamem Occonis er klar over dette, men virker å være en tro vasall av pompaduren. Han holder hoff i festningen Tati.

Varnaan (mandat)

Varnaan er ei gammel slekt, kommet til Gloria fra landene lenger øst da det store Auromske imperium gikk i oppløsning. De slo seg til her, fikk et len og økte sin innflytelse gjennom klok administrering av sine undersåtter. Den nåværende fyrsten av Irani mandat er mundur Dynder Varnaan. Han har sitt sete på Forhus Gods. Slekta sitter i senatet.

Avcumar (medalli)

Bryodin Avcumar har sete i Pirmur Slott, et av de mindre slottene i landet. Slekta er likevel mektig, med medalliet Gloria som sitt len, et sentralt og folkerikt landskap med mye håndverk og jordbruk. Slekta sitter i senatet.

Bymaner (mandat)

Munduren av Tadei er den digre Jessel Bymaner. Han holder sete i festningen Elronia med en ungeskokk så diger at mange for spøk sier at fyrsten selv ikke vet hvor mange unger det er. Slekta er vel ansett og har sete i senatet.

Komsurar (jubilat)

Munduren

Darliga (medalli)

Munduren

Russiria (mandat)

Munduren

Tursutik (mandat)

Munduren

tilbake til toppen

StartsideRollespillet Fabula NettmodulerGloria Adelen