Et forumspill i Moria

Startside - Rollespillet Fabula - Tyranniet Moria


- klikk på byen for å komme til IMDORAS.

- klikk på hodene for å finne ROLLENE i kampanjen.

- under disse hodene finnes listen over BIROLLER.

Kartene

  • Klikk her for å finne kartet over MORIA.
  • Klikk her for å finne kartet over ØSTERSJØEN.
  • Her finner du et kart over kjøpstaden MURKEL.
  • Om en aktuell SCENE har en sceneskisse, finner du den her.

Tyranniet Moria

For ti år siden samlet sønnen av baronessen i Roa mange misfornøyde folk og baroner bak seg i et forsøk på å styrte kongemakten. Hans navn var Titus den Grå. I et nøye planlagt opprør ble kongen i Gormengol og hele hans familie myrdet. Med støtten fra flere deler av kongeriket sikret Titus seg makten i forvirringen som fulgte etter mordene. Sammen med de mektigste baronene erklærte Titus at Moria nå skulle styres av adelen, med ham selv som deres utpekte monark.

TO ÅR SENERE sikret Titus seg total makt ved å myrde baronene som hadde støttet ham. I løpet av et knapt år ble all adel i Moria henrettet, menn, kvinner og barn, endog Titus sin egen mor og søsteren hans møtte døden i dette blodbadet. Titus erklærte nå at Moria var et tyranni, med ham selv som den eneveldige tyrannen. Landsdelene skulle styres av menn og kvinner som han pekte ut blant folket selv. Folk flest jublet, for de så dette som en frigjøring fra de tunge skattene adelen hadde krevet av dem for å leve sitt dyre liv med krydret mat, fin vin og broderte klær. De trodde at de skulle få styre seg selv og at alle nå skulle få det lettere. De tok sørgelig feil...

I BEGYNNELSEN valgte Titus folk fra landsdelene til å styre for seg, men én etter én ble disse avslørt som opprørere. De ble stilt for en ny domstol Titus hadde opprettet, med ansiktsløse dommere, og dømt til døden. En etter én ble folkets ledere henrettet. Tyrannen Titus bestemte at "til beste for folket" skulle landsdelene styres av de upartiske dommerne, de som ble hetende "Maskene". Deres makt skulle være total, med rett til å anholde og avrette hvem som helst. Deres tjenere skulle dele deres makt, og hjelpe dem med å finne den råttenskapen som landet var gjennomsyret med. Sammen skulle Maskene og "Kappene" (deres tjenere) røske alt det råtne ut med roten. De skulle beskytte folket mot den gamle adelen, og mot alle de som hadde ideer om å lage en ny adel.

MASKENES STYRE økte etterhvert i brutalitet, men alle klager ble møtt med hoderysting av Tyrannen. Svaret var alltid at folket måttet underkaste seg Maskenes rettferdige styre. Noen mente dette viste at Tyrannen ble styrt av Maskene, og ikke omvendt. Da Tyrannen selv begynte å hugge hodet av opprørere, på Palasstorget i Gormengol, ble det slutt på slike spekulasjoner. Tyrannen var ingen frigjøringshelt, men en hersker mer grusom enn noen konge landet hadde hatt. Mørket senket seg over det vakre landet. Folket mistet håpet. Et skrekkvelde var skapt.

SELVSAGT PROTESTERTE FOLK, og noen forsøkte å gjøre opprør, men alle protester ble møtt med harde straffer og opprørene var for små til å lykkes. De opprørene som fant sted endte i grusomme blodbad hvor både opprørere og deres familier ble nedkjempet og drept av Kappene. Maskene ledet forsvaret av Tyranniet, og de viste ingen nåde mot de skitne opprørerne. Etterhvert sluttet folk å protestere, i hvert fall åpent. Etter den grusomme "Dødens vinter" i Murkel har det ikke vært flere forsøk på opprør.

DØDENS VINTER kom til Murkel når et opprør der ble slått ned. Opprøret i Murkel kom fem år etter at Titus ble tyrann. Folket i Murkel og omegn reiste seg mot skrekkveldet. De drepte Kappene som styrte i Murkel og Rovena, og lyktes i å brenne Masken i Murkel inne. Planen var å få folket fra disse landsdelene til å danne en hær som kunne holde ut lenge nok i Murkskog til at folk i andre deler av landet kunne gjøre opprør. Det var en god plan. Grensen mellom Murkskog og Gol var kort og lett å forsvare mot Kappene. Folket i Murkskog ville ha alle fordeler på sin side når fienden kom inn i skogen. Det de ikke regnet med var Masken i Rovena, som unnslapp opprørerne der og ba om å få forhandle om overgivelse med opprørslederen der. Masken tok kontroll over opprørslederen, og brukte hans popularitet til å snu folket i Rovena mot Murkelfolket. Det endte med at folket i Rovena angrep Murkskog fra syd. Opprørene klarte ikke å stå imot angrep fra begge sider. I oppgjøret som fulgte ble alle opprørslederne tatt, alle familier av opprørerne ble drept og folket i Murkskog ble fratatt alle eiendeler som krigsbot til tyrannen. Ikke en kniv ble værende igjen i skogen etter dette. Vinteren som fulgte sultet halvparten av folket der ihjel, fordi de ikke hadde redskaper å skaffe seg mat med. De ble nektet å dra fra skogen og fikk heller ikke motta hjelp fra andre landsdeler.

TYRANNEN Titus den Grå er en dyktig sverdsvinger og en øvet bruker av kreftene. Favoritten hans er likevel de sylskarpe og giftige kasteknivene.

MASKENE er tyrannens nærmeste rådgivere. De er ledere for landsdelene i Moria, og har rett til å styre som de finner for godt der. De er sannsynligvis ikke mennesker. De er et hode høyere enn en høy mann, og har ingen ansikter, bare en slett benmaske. De er brutale ledere som ikke tåler svakhet hos andre. De bruker alle midler for å sikre tyrannens makt.

KAPPENE er tyranniets fryktede voktere. De varierer i dyktighet, men er godt i stand til å ta seg av de få bøndene som protesterer mot skattene eller viser vilje til å kjempe mot tyrannens makt. De tas fra folket som barn, og gis trening i spesielle leirer. Når de begynner tjenesten som kapper er de uten forbindelser til, og omtanke for, folket de kom fra.


Startside - Rollespillet Fabula - Tyranniet Moria