Språk


Skjult ligger tanken i språkets strålende palasser...
(Keiser Momdimosa av Imperia Lux)

Denne siden forteller om språkene i Fabulaens verden. Om artiklene her blir for lange og vidløftige å lese har du kun deg selv å takke, siden jeg nå advarer deg; jeg skriver disse artiklene uten hensyn til hvilken interesse de vil ha for leseren, og stort sett uten å skjele til bruken av språk i rollespill.

Det eneste jeg forsøker å skape i disse artiklene er en fascinerende tankelek rundt mulige språk, uten å gå i dybden, men i sannhet ved å stige opp i fantasiens høye sfærer. Derfor vil jeg forsøke å skape så mange digresjoner som mulig, krydre min egen opplevelse av disse tenkte språkene med "konkrete" eksempler på bruken av dem, historiske hendelser knyttet til språket, og da gjerne hendelser som undergraver eller unnslipper de pompøse teser teksten presenterer.

Språkene er omtalt på egne sider som du kommer til ved å klikke på de tre overskriftene i oversikten nedenfor; Auromske språk, Moriske språk og Okkulte språk.

Auromske språk

Egoistiske språk
Oksidentale språk
Gamle språk
Rasenes språk
Auromsk
Auromsk
Ebur
Tarom (fjell)
Fannisk
Lukullisk
Babelsk
Silva (skog)
Høyauromsk
Sublimt
Angorisk
Auron (små)
Glamour
Servilt
Geisel
Elmor (elem)

Moriske språk

Almenne språk
Mindre språk
Gamle språk
Rasenes språk
Morisk
Yeth (Wold)
Urmannisk
Mummel (dverg)
Orisk (øst)
Coth (Soria)
Lullensk (øst)
Galle (ork)
Ravmál (øst)
Sedhas (Vegr)
Glyph (vest)
Dimrung (alv)
Palmorisk (kirken)
Tyrelsk (Tyr)
Gan Máth
Gnoth (gnom)

Okkulte språk

Hemmelige språk
Okkulte språk
Utdødde språk
Rasenes språk
Sjanti (seiler, tyv)
Magil
Mandarin (Au)
Ekkolali (dvelere)
Kommers (handel)
Kreari (Au)
Druin (Mo)
Eoli (dimriller)
Tegnspråk (Au)
Om (Mo, troll)
Manisk
Tonturi (nisser)
Fingerspråk (Mo)
Aum (Au, gaur)
Thark (Au)
Pekkjeli (tusser)

Det er ordet som skaper språket, og språket som former verden.
Verden derimot, er en ivrig motstander av ordet.

(rullemester Edel Odelpjott i Gloria Malga)

tilbake til toppen


Startside Rollespillet Fabula Fabulaens verden Folk Språk