Tegninger

 

Håkan Ackegård er en bekjent fra åttitallet, da jeg hadde min vante gang på spillfestivaler rundt om i Norge og Sverige. Han er svensk, og en svenske av den svært sympatiske sorten. Han har stått for tegningene i boken. Hadde det vært mulig skulle han fått fylle hele boken med tegninger. Hans sans for detaljer er enestående, og er koblet med en varme og lekenhet som er sjelden.

Forsiden
Gjøgleren
Jegeren
Krigeren
Heksen

De fire rolletypene har fått hver sin tegning. På forsiden er de samme rolletypene tegnet med motsatt kjønn av det de har inni boken. Jenter og gutter kan spille alle fire typene, og kalle seg akkurat det samme: kriger, gjøgler, heks og jeger.

Selv om vi tenker på hekser som kvinner var det ikke slik i gamle dager. Det er riktig at de fleste heksene var kvinner, men også menn ble kalt hekser når de drev med "svartekunster".

Vi er også vant til å tenke oss krigere som menn. Dette er ganske vanlig, også i vår historie. Likevel finnes det noen kulturer der kvinnene var krigerne. Et eksempel er de sagnomsuste amazonene.

Det viktigste poenget er at jeg har ønsket å lage et spill som både gutter og jenter kan spille. Selv synes jeg det er morsomst å spille med grupper som har begge deler.

StartsideRollespillet Fabula Verden i bilderTegninger