Trolldom

Hele verden er full av krefter. Kreftene strømmer gjennom alt og alle. Mange i Fabulaens verden er i stand til å se dette, og noen er i stand til å styre kreftene med viljen. Når de gjør det kalles det trolldom.

Den mest vanlige form for trolldom er svært begrenset i styrke, varighet og rekkevidde. Den praktiseres over hele verden, noen steder i smug, men likevel over alt. Den er så pass enkel å lære av hvem som helst kan klare det, om de ofrer nok tid på det.

Det betyr ikke at alle lærer å styre kreftene i Fabulaens verden. Mange steder er denne kunnskapen ukjent, andre steder er den forbudt. Noen steder dyrkes den bare i lukkede samfunn. Og det er alltid folk som heller gjør noe nyttig, som å dyrke jorda eller hugge hverandre i biter med sverd...

Trollkreftene finnes i alt liv. Livet føder kreftene og kreftene former livet. Kilden og nøkkelen er sjelen. La sjelen hvile. La den våkne!

 

 

Trylle og trolsk - beskrivelse av de to ferdighetene som gir kontakt med kreftene
Trolldommer - alle alminnelige trolldommer i Fabulaens verden
Forbudt og farlig trolldom - noen spesielle trolldommer, forbudte, farlige, lite kjente

Trylle og trolsk

Disse to ferdighetene regnes som grunnlaget for all trolldom. Det finnes ikke en eneste beretning om hekser som klarer å kontakte trollkreftene uten en av disse ferdighetene. Trylle og Trolsk står altså i en særstilling. Trylle med sin nesten totale dominans blant hekser i siviliserte strøk. Trolsk med sin store utbredelse blant barbarer og naturfolk over hele verden.

Husk at folk som bruker den samme måten å kontakte kreftene på, likevel kan tilhører vidt forskjellige skoler. Å dele dem inn etter disse ferdighetene er den groveste måten å gjøre det på.

Trylle (sjel)
Trylle er en ferdighet som åpner det tredje øyet. Det tredje øyet er en måte å se på som ikke bruker vanlige øyne, men et slags sjelelig blikk. Det gjør at du kan se bakenfor det åpenbare, at du ser kreftene som strømmer gjennom alt liv. Øyet er lukket når heksen er våken, men heksen kan når som helst åpne det. Når heksen sover hender det at øyet åpnes av seg selv, og at heksen blir sanndrømt. Noen hekser bruker tid på å mestre denne spesielle egenskapen, men de aller fleste plages mer med drømmesynene, siden nattesøvnen deres blir dårligere.

Med trylle kan man se kreftene, man kan se gonduler og golemer, og man kan se tabuer (se eget avsnitt "Trolske fenomener"). Man kan bruke trylle til å hindre eller bryte trolldom. Trylle brukes også for å finne ut hva en trolldom gjør, enten ved å berøre den (risikabelt) eller ved å studere den med det tredje øyet (langsomt og vanskelig). Trylle brukes også for å samle krefter når man skal kaste trolldom. De fleste hekser har egentlig ikke noen egen teknikk for bruk av kreftene, men gjør det ved hjelp av ferdigheten Trylle.

Det er vanskelig å se om folk kan trylle. Vanlige hekser merker det kun når noen kontakter trollkreftene. Heksemestere har selvsagt en utstråling man kan merke om man kan trylle selv, men den kan forveksles med utstrålingen andre mestere har. Heksemesteren selv ser ofte om en person kan trylle, men kan også oppleve at denne innsikten glipper.

Trolsk (sanser)
Det er vanlig å kalle hekser som bruker Trolsk for "buskhekser". Trolsk åpner buskheksen sine sanser for kreftenes strømninger, slik at man kjenner dem i kroppen. Det kalles "å få flyt" eller "å flyte på kreftene". Når man først har denne egenskapen kan man aldri lukke sansene for kreftene igjen. Man kan la være å bruke kreftene aktivt, men man vil alltid merke at de er der og at andre bruker dem. Forstyrrelser i strømningene vil man kjenne med én gang.

Buskheksen kjenner trollkreftene strømme gjennom den levende kroppen. Den kan kjenne trollvesener i nærheten. Den merker når sterke gonduler eller golemer er nær. Straks noen bruker trollkrefter vil buskheksen merke hvor de er, og hvor mye krefter de bruker. Buskheksen gjenkjenner døde og vandøde på måten kreftene oppfører seg. Trolsk kan brukes for å bryte trolldom, gjenkjenne trolldommer eller samle trollkrefter. De fleste buskhekser har ingen egen teknikk for bruk av kreftene, men gjør det ved hjelp av ferdigheten Trolsk.

Trolsk skaper en aura rundt buskheksen. Dette gjør det lett for andre hekser å "se" at buskheksen er i kontakt med kreftene. For dem er denne auraen er en skimrende, gjennomsiktig kule rundt buskheksen (halvparten er vanligvis under bakken), skimrende som luften over et bål. Auraen er stor eller liten utfra hvor sterk buskheksen er, og kan utvides eller skjules om buskheksen bruker krefter på det. Legfolk som kommer inn i auraen kan merke at "det er noe spesielt med" buskheksen. De kommer i en "trolsk stemning" som kan minne om en lett beruselse. Buskheksen kan gjøre stemningen lys eller mørk, og bruke den til fest, forhandlinger eller forhør (se Fabula-boken).

tilbake til toppen

Trolldommer

Her følger en komplett liste over "alminnelig" trolldom som brukes i Fabulaens verden. Det er trolldom fra Fabula-boken (noen er endret, alle er bedre forklart), nye trolldommer, og trolldom sendt inn av Vidar Edland (tusen takk, Vidar). Vidar sine trolldommer er bearbeidet av Tomas HV Mørkrid.

Som du sikkert vet, finnes det mektigere trolldom i Fabulaens verden enn den som brukes i Orianna. Trollene kjenner selvsagt mange av disse hemmelighetene. Heksene i Orianna vet mindre. Folket der er velvillige til trolldom så lenge heksene ikke søker videre. Andre steder har alminnelig folk lite å si i denne sammenhengen, heksene kjenner kreftene og bruker dem som de vil. Dar Fanum er et slikt land.

Før vi lister opp alle trolldommene vil vi si noe om tid i Fabulaens verden, siden varighet på trolldommer er ganske viktig. Trolldom varer nemlig ikke evig...

* tid

I Orianna lever folk i tideverv. Et tideverv består av seks til tolv år, med en fimbulvinter mellom. En fimbulvinter gir seg ikke når den første våren kommer, men fortsetter gjennom hele sommeren og går over i en ny vinter før den gir seg neste vår igjen (fimbulvinteren varer altså ett og et kvart år). Dette er et spesielt fenomen for Orianna og landene rundt.

Året er delt inn i fire årstider. Vår, sommer, høst og vinter. Året regnes vanligvis fra den første vårdagen. Hver årstid har nitti dager. Året har trehundre og seksti dager.

Dagen er delt inn i fire økter. Natten er delt inn i fire vakter. Øktene og vaktene er like lange. Døgnet er altså delt i åtte like lange perioder. Øktene står for de fire arbeidsperiodene på dagen. Vaktene står for de fire vaktperiodene på natten. I Fabulaens verden er slike størrelser ganske omtrentlige, så bruk dem med skjønn, og unngå å oversette til moderne tidsbegreper. Når vi sier at en trolldom varer "en økt", teller dette akkurat som "en vakt" på natten.

Hver økt og vakt er delt inn i tre stunder. Men begrepet "en stund" brukes også slik vi gjør det; med store variasjoner i hvor lang tid vi egentlig mener. Når vi her sier at en trolldom varer "en stund" mener vi en tredjedels økt, omtrent (vanligvis nok til å vare gjennom en enkelt situasjon i spillet, eller flere tett påfølgende situasjoner). Men når noen i Fabulaens verden snakker om at de blir borte "en stund" kan det like gjerne være snakk om noen måneder, i verste fall noen år. Sier de: "Jeg kommer om en stund" er det vanligvis snakk om at de kommer etter, bare begynn å gå du (altså relativt kort tid).

Ble du klokere nå? Ikke? Neivel, men ta det med ro; innsikten du trenger kommer med tiden...

Trollild (sjel) brukes til å tenne ild, slukke ild og spytte ild (antenner spyttet i munnen, spytter på noen, gjør 1 skade). Trollilden brenner til solen går ned, selv når det regner. Heksen kan skape trollild som bare lyser, ikke brenner eller varmer (kan f.eks. tenne på hånden sin for å lyse i mørket). Ved berøring kan selvsagt trollilden settes på andre også...

Trollblikk (sjel) brukes for å se i mørke, og for å se gjennom vanlige vegger eller dører. Trollblikket kan ikke se gjennom tykke murer. Noen hekser har stor moro av å bruke trollblikk til å se gjennom klærne til folk. Det hender også det brukes til å undersøke om folk gjemmer noe på seg eller i vognen sin. Det varer til solen går ned.

Trolløre (sjel) brukes for å høre svake lyder, stemmer bak en vegg eller ting som sies langt unna. Med trolløre kan man høre lyden av en kattepote, lyden av en nese som rynker seg, gress som gror, osv. Trolløret varer til solen går ned.

Trollnese (sjel) brukes for å kjenne lukten av folk og dyr. Heksen kan lukte om noen er i nærheten. Heksen kan følge spor like bra som en blodhund, etter lukten (regnvær gjør et luktspor raskt dårligere). Heksen kan også lukte redsel og kåtskap. Trollnesen varer til solen går ned.

Trollvekst (sjel) brukes for å gjøre folk mye sterkere og større enn de allerede er. Denne trolldommen kan ikke brukes på trær eller planter, kun på levende animalsk liv. Den kan vare til solen går ned.

Trollstemme (sjel) brukes for å gi folk anderledes stemme. Veldig vakker stemme gir +10 på ferdigheten Spille. Veldig høy stemme gir +10 på Lede. Den kan også brukes til å sette stemmen sin et annet sted, eller for å gjøre stemmen lik en annen (gir +10 på Spille når ferdigheten brukes til å fremstille en annen). Trollstemme kan også brukes for å fjerne stemmen til en person. Virkningene varer til solen går ned.

Trollbilde (sjel) brukes for å lage et levende bilde som ser virkelig ut. Bildet er et lysfenomen som gjør det heksen vil det skal gjøre så lenge heksen har øynene på det. Det kan eksistere uten at heksen ser på det også, men vil da lett gå i oppløsning på grunn av vind, at det kommer borti saker, eller på grunn av skiftninger i belysning. Trollbildet kan ikke påvirke omverdenen fysisk, men det ser virkelig ut og kan skremme eller forvirre. Det varer en kort stund.

Trollsøvn (sjel) brukes for å få noen til å falle i en dyp kraftsøvn. En kraftsøvn som varer minst én økt/vakt gjør at man føler seg svært frisk når man våkner (får en ekstra matpluss om man spiser frokost). Kraftsøvnen kan brytes som andre trolldommer, men den sovende vil også våkne om han får dagslys i ansiktet (virker altså dårlig i dagslys).

Trollvinger (sjel) gir folk vinger de kan fly med. Det er mulig å gi trollvinger til dyr også, men et dyr som ikke er vant til dette vil sannsynligvis bli svært forstyrret (lite nyttig). Vingene har form og størrelse etter kroppen de settes på. De sitter på skuldrene. På mennesker ser de ut som hudfargede "øglevinger" (vanskelighetsgrad +5 gir mulighet til å forme vingene som man vil). Disse store vingene kan brukes til å fly korte distanser med. En uøvd flyver vil være langsom og klønete til å styre. En som er vant til trollvingene kan fly relativt fort (løpefart) og svinge som han vil. Trollvingene tåler ikke vann i det hele tatt, ikke så mye som en dråpe (så pass på at ingen spytter på vingene dine). Vingene varer en kort stund.

Trollføtter (sjel) gir folk føtter som ikke setter spor, løper dobbelt så fort, går lydløst, eller som kan gå på vannet. Bare én av effektene kan velges på vanlig vanskelighetsgrad (+5 vanskelighetsgrad for hver effekt ekstra). Å sette trollføtter på firbente øker vanskelighetsgraden med 5. Trollføttene gjør at det kribler i føttene hele tiden. De varer en hel økt/vakt (det er fire økter hver dag, og fire vakter hver natt).

Trollmat (sjel) brukes for å gjøre alle som står i ring med heksen (holder hender) både mette og utørste. Heksen kan mette så mange som han har poeng på sjel. Trollmat gir ingen matplusser, men den hindrer minuser for sult (på sykdom). Trollmat kan også brukes på vanlig mat, for å styrke dennes evne til å mette og opplive (en ekstra matpluss). Brukt på vanlig mat kan den styrke mat for dobbelt antall heksens sjelpoeng. Folk som er mettet med trollmat trenger ikke spise igjen før solen står opp.

Trolltre (sjel) brukes for å samtale med et tre, eller for å styre det. Trær i Fabulaens verden har sjel, de er vesener som tenker (trær tenker langsomt, det ligner litt på våre drømmer i langsomt tempo). De fleste av tresjelene er sovende og har ikke mye å fortelle, men noen få er våkne og følger med. Heksens samtale med dem vil fortone seg som en lav nynning for de som hører på. For heksen vil det være en reise inn i en annen verden, der ting har andre verdier, og andre navn. Det kan ta fra en halv til en hel økt å få vite hva treet vet (informasjonen gis av spillmesteren og er gjerne litt "rar"). Å få treet til å bøye seg etter heksens vilje tar kortere tid, når tresjelen er sovende. Heksen kan styre greinene og røttene til treet. Han kan få det til å trekke røttene opp og gå, kan få det til å angripe, løfte ting (svært stor styrke i et stort tre) eller få det til å gi fra seg greiner, frukter, blader. Tresjelen kan våkne når heksen gjør dette og reagere på det. Røttene blir hardt skadet av å trekkes opp og gå, så treet vil oppleve slik behandling som brutal og ond. Å gi fra seg greiner eller frukt vil ikke treet oppleve som så farlig. Heksen kan beholde kontrollen over et tre inntil solen går ned. En samtale med et tre vil ta slutt når treet har sagt sitt. Når heksen kontakter et tre kan det hende at treet er del av en skogsånd*. Da blir samtalen en helt annen. En skogsånd er nemlig svært sterk, og ofte mer intelligent enn en heks. Er skogsånden fiendtlig kan dette være det siste heksen gjør...

* skogsånder

Når et tre blir utsatt for utspørring fra en heks er det en liten sjanse for at treet lærer noe, eller "våkner". Når et tre blir veldig "våkent" er det en sjanse for at det vekker trær i nærheten. Om mange trær vekkes kan de danne en levende skog. En levende skog blir til når mange tresjeler smelter sammen og blir en skogsånd. Skogsånder er mektige magiske skapninger som er svært vaktsomme mot rotløse vesener som vandrer blant deres trær. Det skal lite til for å gjøre en skogsånd mer enn mistenksom til rotløse, slik at den begynner å se på dem med fiendskap. Skogsånder er lite kjent blant vanlige hekser, og helt ukjent blant vanlig folk. En fiendtlig skogsånd har ofte navn som "Skyggeskog", "Mørkeskog" eller "Vetteskogen". Dette er "forheksede skoger" der folk har en tendens til å bli borte.

Trollstyrke (sjel) gir en midlertidig heving av nivået på styrke for den trollstyrke legges på. Styrke økes med ett nivå, mens alle ferdigheter som bygger på styrke øker med tre nivåer (eksempel: ferdigheten Bygge på nivå 15 øker til nivå 18). Styrken vil holde seg på dette nivået én økt. Så vil den bli som før. Den ekstra styrken forsvinner uten forvarsel om man ikke har ferdigheten Trylle. Har man Trylle vil man merke at trollkreftene svekkes før de forsvinner.

Trollsanser (sjel) gir en midlertidig heving av nivået på sanser for den trollsanser legges på. Sanser økes med ett nivå, mens alle ferdigheter som bygger på sanser øker med tre nivåer (eksempel: ferdigheten Løpe på nivå 15 øker til nivå 18). Sanser vil holde seg på dette nivået én økt. Så vil de bli som før. De ekstra sansene forsvinner uten forvarsel om man ikke har ferdigheten Trylle. Har man Trylle vil man merke at trollsansene svekkes før de forsvinner.

Trollham (sjel) er en trolldom heksen bare kan bruke på seg selv med vanlig vanskelighetsgrad (20 eller mer). Trollham varer til solen står opp. Med +5 på vanskelighetsgraden kan heksen legge trollham på andre også, men bare for en kort stund. Heksen lærer trollham med et spesielt dyr eller en fugl som velges under opplæringen. Heksen kan ikke skape seg om til andre dyr eller fugler. Når heksen skaper seg om får han egenskapene til dyret/fuglen han blir, og kan benytte disse (med visse minuser inntil han er vant til det), det gjelder også dyrenes språk*. Om heksen skades vil trollhammen brytes. Om heksen holder trollhammen over seg selv løengre enn et døgn i strekk vil han begynne å venne seg til den. Om det varer flere dager kan det gå så langt at heksen glemmer seg selv. Han vil da streife rundt i skogen som et vilt trolldyr. Dyret vil være mer intelligent enn andre dyr (og et rovdyr kan være svært farlig). Dette fortsetter inntil dyret dør naturlig, noen dreper det eller trolldommen blir brutt. Brytes trolldommen etter lengre tid vil heksen bruke lang tid på å bli helt menneske igjen. Heksen vil føle trang til å ta trollham igjen etter slike opplevelser. Han vil lengte etter de sterke sansene og driftene til dyret, men enhver bruk av trollham vil føre til tilbakefall...

* dyrenes språk

I Fabulaens verden har dyrene språk. De snakker sammen. Deres samtaler er forskjellige fra de samtalene folk kan ha. De er ganske smale i fokus. Husdyr vil snakke om foret, stellet, oppgavene og gjeteren. Beitedyr vil snakke om flokken, om friske gressganger og føllene de har født. Rovdyr vil snakke om jakten, hvalpekullet og fråtsingen i ferskt kjøtt. Fugler vil snakke om vinden, reiret og insektene de mater kyllingene sine med. Husdyr, beitedyr, rovdyr og fugler snakker ulike dialekter, så en heks med trollham vil stort sett ikke forstå hva en annen type dyr sier.

Språket består av lukter, av ørenes og halens stilling, måter de står og går på, dype halslyder, høye bjeffelyder. Kroppen avlsører om de er aggressive eller vennlige. Ørene avslører om de er nysgjerrige eller mistenksomme. Halen viser glede eller sorg. Ganglaget viser posisjon i flokken, eller alder. Lukt av piss forteller at dyret er underdanig, kjønnslukt er paringslyst, svette er nervøsitet/fare og lukten av varm pust er kampvilje. Grove lyder er trusler, dype lyder er kallesignaler eller invitasjon til kos, korte lyder er lek, og høye, skarpe lyder er varsler om fare.

I tillegg til alle disse grunnleggende signalene finnes det altså finere detaljer i dyrenes språk, "ord" som gir mening i dyrenes verden. Det er opp til spillmesteren å spille ut dette etter lyst eller behov. Se etter muligheter for rollespill, og bruk dem. Det kan være et morsom/interessant/spennede avbrekk i den vanlig spillingen å skape et møte mellom heksen i trollham og et dyr fra nærmiljøet.

Trolltale (sjel) brukes for å snakke til noen uten å bruke stemmen. Dette kalles også "åndetale", siden det er den eneste kjente måten å snakke med ånder på (anbefales ikke). Bare den man snakker til hører trolltalen. Er personen i heksens synsfelt kan heksen tale til ham uten å si noenting. Om heksen skal snakke til noen han ikke ser må heksen vite navnet på personen, og si navnet for å få trolltalen til å virke. Trolltale kan også brukes for å dele erfaringer eller opplevelser. Omd et brukes til å dele erfaringer er det en mulighet for at den som mottar erfaringene lærer noe av det (gir en spesialterning på en felles ferdighet, slår du over nivået på ferdigheten vil den øke ett nivå). Å dele erfaringer utmatter heksen. Gjentatte delinger kan føre til febersykdom eller lettere forvirring ("forvirring" noteres på trolldom (ikke sykdom) og fører til at heksen mister all kontakt med trollkreftene).

Trollsverd (sjel) brukes for å skape et magisk lyssverd i heksen sin hånd. Dette kan selvsagt brukes til å lyse opp med, men det er også et farlig våpen (trollsverd +7). Trollsverdet varer en hel vakt. Heksen kan legge trollsverdet i hånden på en annen (+5 vanskelighetsgrad), men denne må gjøre en test mot Fekte for å holde "det veldig tunge sverdet av lys" (Fekte + spesialterningen må bli 20 eller mer). Feiler denne testen vil den som får sverdet ikke være i stand til å bære det. Det vil falle i bakken og bli borte. Heksen kan selvsagt skape et nytt trollsverd, men ikke i hånden på en som allerede har mistet det (det går historier om sterke krigere som ikke har kunnet holde sverdet en gammel heks gir dem). Å skape en trollkniv er litt lettere (-3 vanskelighetsgrad, trollkniv +3), mens en øks er vanskeligere (+3 vg., trolløks +6) og en lanse er mye vanskeligere (+6 vg., trollanse +9).

Trolltåke (sjel) er en tåke som kommer ut av munnen på heksen. Heksen åpner munnen og lar tåken sive ut, slik at den legger seg rundt heksen og de nærmeste omgivelsene, eller heksen åpner munnen og blåser tåken ut, slik at den fyker gjennom luften som en hvit slange (like rask som en huggende slange) og legger seg rundt det den treffer. Tåken er tykk, umulig å se gjennom og umulig å blåse bort. Utendørs fyller den en sirkel som er fra et steinkast til et pilskudd fra kant til kant. Innendørs vil tåken fylle like mye, men strekke seg etter vegger og ganger til den har nådd full størrelse. Trolltåken ligger på samme sted til solen står opp.

Trollsang (sjel) er en sang som får folk eller dyr til å følge den som synger. Den kan også brukes til å gjøre folk mer fornøyde (veldig bra på fest), eller til å øke kvaliteten på en vanlig sang (spille +5). Når den brukes for å få folk eller dyr til å følge seg kan man velge å synge for en bestemt rase og/eller et bestemt kjønn. Man kan også bruke den på alle folk eller alle dyr i nærheten, men det er litt vanskeligere (+5 vanskelighetsgrad). Å bruke trollsangen mot folk og dyr samtidig er også vanskelig (+5 vanskelighetsgrad). Om antallet folk som følger trollsangen ikke overstiger sangerens sjel kan han fortsette trollsangen en hel økt. Om flere folk følger sangen må sangeren sjekke mot trolldommen opptil seks ganger i en økt (bruker ikke ekstra trollkrefter, men viser om trollsangen fortsetter eller forsvinner). Å bruke trollsangen mot dyr gir lengre varighet. Den kan vare en hel dag når få dyr er berørt. Når mange dyr følger den må man sjekke én gang hver økt for å se om trollsangen tar slutt. Sangeren kan ikke gi ordre til de som følger trollsangen. De vil bare følge ham dit han går.

Trollegg (sjel) gjør skarpe gjenstander skarpere. Det kan brukes på alt fra ploger til nåler til sverd. Alle redskaper og våpen lagd av metall som har en egg, en spiss eller et skjær, kan bedres med denne trolldommen. Trollegg gjør at gjenstanden gir en ekstra pluss i bruk (+1) og at gjenstanden blir magisk. Trollegg varer en hel økt. Den er svært populær i Orianna, både blant bønder og baroner, så det er ikke sjelden at en heks har denne trolldommen der.

Trollhånd (sjel) skaper en usynlig forlengelse av heksen sin hånd. Heksen kan legge en trollhånd på hver av sine hender, og kan også gi den til andre. Trollhånden har samme styrke, form og egenskaper som heksens vanlige hender, med noen viktige tillegg; den kan strekke seg så lengt heksen ser, den kan gripe magiske ting vanlige hender ikke kan gripe (trollskygger, lysdansere, regnbuen, osv.). Trollhånden er usynlig og uten substans, men ting den tar opp blir ikke påvirket av dette. Heksen kan bruke hånden sin på vanlig måte selv om det ligger en trollhånd på den, siden trollhånden styres av blikk og tanke, men voldsomme bevegelser med hånden kan påvirke trollhånden, særlig om bevegelsene foregår i synsfeltet. Trollhånd varer en stund (det er tre stunder i en økt eller vakt).

Eksempel: bruker trollhånden et sverd vil sverdet ses dansende i luften. I og med at trollhånden ikke har substans er det vanskelig å forsvare seg mot dette sverdet, siden heksen kan stå langt unna (å bruke et sverd krever selvsagt Fekte for å være effektivt, og ekstra trening for å være effektivt med trollhånd).

Trollhud (sjel) gir hud, hår og negler som et troll til den som får trolldommen på seg. Heksen kan bruke den både på seg selv og på andre. Denne huden er grønnsvart, knudrete (piggete over alle knoker) og stygg som juling! Den er både tykkere og stivere enn vanlig hud, så den senker rollens evne til å bevege seg fort og hoppe. Trollhud fungerer som en rustning (+4) og gjør at vanlige knyttneveslag eller spark bare gjør skade når de treffer skrittet eller ansiktet. Slag og spark som treffer piggene gir faktisk skade til den som slår/sparker. Den er selvsagt utmerket forkledning som troll. Trollhud varer til solen går ned.

Trollsyn (sjel) brukes for å se noe om fortiden til en gjenstand, et dyr eller en person heksen berører. Lykkes rollen med å bruke denne trolldommen vil spillmesteren beskrive en situasjon for spilleren, som om rollen plutselig har den som et minnesbilde. Spillmesteren kan gi ett til tre slike bilder etter eget skjønn. Situasjoner trollsyn viser har vært av avgjørende betydning for det heksen berører, men det kan være hva som helst. Av og til er det nyttig, av og til er det ikke, og av og til er det ikek sikkert at spilleren skjønner hva han ser... Trollsyn er over på et øyeblikk, men minnesbildene blir værende i heksen sin hukommelse.

Trollskygge (sjel) kan fange heksens skygge, og legge den som et mørkt slør rundt kroppen. Når heksen beveger seg i mørke eller skygge er han nesten helt usynlig (+15 gjemme, +10 snike). I kamp får motstandere -5, så lenge kampen foregår i mørke eller skygge (i tillegg til minus for dårlig lys). I vanlig dagslys ser heksen ut som et diffust "skyggevesen". Trollskyggen tåler ikke direkte sollys. Den varer til solen står opp.

Trollrøst (sjel) brukes til å kommandere en person. Heksen må møte blikket til personen, og gi en kommando som personen må følge så godt han kan. Kommandoen kan bare bestå av ett ord og en håndbevegelse (Eks: "Gå", sier heksen, og peker ut retningen; offeret går den veien). Livstruende fare for offeret bryter trolldommen. Den varer til kommandoen er utført, til en umulig hindring dukker opp eller til solen går ned.

Trollspeiling (sjel) er en trolldom der heksen fanger bildet av noen hun ser, og kan vise det frem senere. Speilingen er levende og dekker ett vesen, et kort øyeblikk, med lyd og bevegelser. Skal speilingen spares over lengre tid, må heksen stenge sjelen sin for nye trollkrefter hver morgen. Den kan bare brukes på levende vesener, og dette vesenet kan motsette seg bruken av trollspeilingen om vesenet har Trylle. Bruken av trollspeilingen kan gi lett kvalme og hodepine for offeret.

Trolltvilling (sjel) er en trolldom der heksen fanger sitt eget speilbilde og trekker det som en hinne over kroppen. Heksen vil nå se speilvendt ut (skriver med den andre hånden, arret på venstre kinn er nå på høyre kinn osv.), og han har ikke noe speilbilde. Når heksen får dødelig skade brytes trolldommen og speilet knuser (heksen trenger et speil for å bruke denne trolldommen). Heksen er seg selv igjen, men uten skade. Trolldommen varer til solen går ned (eller speilet blir knust).

Trolløyne (sjel) brukes til å se gjennom andres øyne. Så lenge heksen bruker trolløyne kan han ikke bevege seg eller gjøre andre ting. Hvis offeret ikke er villig (eller vet om det) stiger vanskelighetsgraden med +5. Trolløyne varer bare en kort stund.

Trollsyn (sjel) brukes til å se noe som er utenfor blikkets vanlige rekkevidde. Heksen stirrer inn i noe som speiler omgivelsene (vannflate -3, speil -0, krystallkule +3), og ser det som skjer et annet sted. Heksen må kjenne stedet for å kunne se det (heksen har vært der), eller kjenne et levende vesen på stedet (menneske eller dyr heksen har berørt). Trollsynet varer bare en kort stund.

Trollklinge (sjel) kan brukes på alle våpen. Våpen med trollklinge skinner i mørket og gir +3 på Fekte eller Slåss ferdigheten. Denne trolldommen kan ikke kombineres med Trollegg (to trolldommer på samme gjenstand fører til farlige effekter). Trollklingen varer en kort stund.

Trollritt (sjel) brukes til å skape et vesen heksen kan ri på (også uten Ride). Trollrittet er litt gjennomskinnelig, men ellers kan heksen selv bestemme hvordan det ser ut. Trollrittet blir aldri trett, setter ikke spor, holder jevnt trav, og har en god virkning på dyr det ligner. Heksen kan skape trollritt andre personer kan ri også, men det kan aldri bære flere. Trollrittet varer til solen står opp.

Trollgjeller (sjel) er en trolldom heksen bare kan bruke på seg selv. Heksen forvandler seg til et havmenneske med skjellhud, gjeller (kan puste både luft og vann), svømmeføtter, svømmehud mellom fingrene, og store fiskeøyne (til å se under vann med). Han lukter kraftig fisk og er alltid våt. Heksen blir en mestersvømmer og dykker, og kan ikke drukne. Trollgjeller varer til solen går ned.

Trollfjes (sjel) er en trolldom heksen bare kan bruke på seg selv. Heksen forvandler utseendet sitt (ikke størrelse eller form, kun overfladisk) til å se ut som noe han har sett før. Hvis heksen kommer i kontakt med vann brytes trolldommen, og heksen blir vanlig igjen. Trollfjes varer til solen går ned.

Trollfrykt (sjel) brukes for å skremme en motstander (folk med Trylle kan selvsagt stå imot). Motstanderen føler frykt for heksen og må rulle terning + sjel til 20 eller mer for ikke å flykte i panikk. Hvis motstanderen klarer det, er han fortsatt livredd og kan likevel ikke angripe heksen. Han er også så nervøs at han får -3 på alle ferdigheter. Trollfrykt varer en kort stund.

Trolldøv (sjel) brukes til å gjøre en motstander totalt døv. Døvheten varer til solen går ned. Den kan også brukes til å stenge all lyd ute fra et område, et steinkast i diameter, men da varer trolldommen bare en kort stund.

Trollblind (sjel) brukes til å gjøre en motstander totalt blind. Den varer til solen går ned.

Trollør (sjel) brukes for å forstyrre motstanderens balanse. Motstanderen blir ute av stand til å stå oppreist, og blir svimmel selv når han ligger. Denne trolldommen fører nesten alltid til voldsomme ettervirkninger; kramper, ubalanse, sterk hodepine og kvalme. Trollør varer til solen går ned.

Trollkløe (sjel) brukes til å gi noen en insisterende kløe. Offeret må rulle terning + sjel til 20 eller mer for å unngå å klø. Starter offeret å klø, vil det bare bli verre, og raskt ta all oppmerksomhet. Kløen sprer seg over hele kroppen, og gjør avkledning og kaldt vann til det viktigste for offeret der og da (det hjelper ikke), uansett hva som skjer. Trollkløen varer bare en kort stund.

Trollsverm (sjel) trekker til seg en sverm av flyvende insekter heksen kan styre. Dette er en rasende sverm heksen kan styre med armbevegelser. Det er mulig for heksen å styre to slike svermer samtidig (en til hver arm), om heksen kaster trolldommen to ganger. Svermen lyder heksen til solen går ned, eller til heksen bruker hendene til noe annet.

Trollsmerte (sjel) brukes til å gi offeret enorme smerter. Offeret vil vri seg i smerte. For å beholde kontroll over kroppen må offeret trille terning + sanser til 20 eller mer. Uten kontroll vil offeret falle. Med kontroll vil offeret likevel få -3 på alle ferdigheter. Trollsmerten varer en kort stund.

Trollvill (sjel) brukes for å hisse opp alle landdyr i nærheten. Heksen har ingen kontroll over disse dyrene. De vil oppføre seg svært aggressivt. Rovdyr vil angripe alt de ser. Gressetere vil slå seg vrange, kaste ryttere, bryte gjennom gjerder, og bli hysterisk redde. Trollvill varer bare en kort stund, men det kan ta lang tid å roe ned dyrene igjen.

Trollvilje (sjel) brukes for å presse seg selv eller noen andre til å klare en ting de egentlig ikke skulle være i stand til. Dette innebærer at de kan leve videre selv om de er dødelig skadet, de kan holde seg våkne når de skulle besvimt, de kan løfte en alt for tung stein. Det kan bare brukes på saker som ikke innebærer bruk av ferdigheter. Trollviljen varer til solen går ned.

tilbake til toppen

Forbudt og farlig trolldom

Her følger en liste over trolldom som er spesiell på en eller annen måte. Det er trolldom som bare kan brukes med enkelte teknikker, trolldom som er lite kjent, trolldom med spesielle effekter eller med ukjente effekter for "alminnelig" trolldom. Noen av disse trolldommene er lite populære. Ja, de er endog forbudt enkelte steder.

Trollhele (sjel) brukes for å lege en skadd person. Dette er den eneste trolldommen som helbreder folk. Den er ikke spesielt effektiv, og har vist seg umulig å forsterke. Heksen legger hendene på den sårede, som får et ekstra hele-kast den dagen (se side 81 i Fabula). Kastet og effektene av det tas umiddelbart. Om det gjenstår skade blir alle hele-kast gjort med +5 på terningen etter dette. Heksen kan bruke denne trolldommen på seg selv, og den kan brukes mot sykdom på samme måte. Den varer til den skadde blir frisk, eller blir skadd/syk på ny.

Trolldrøm (sjel) er en trolldom som forvrenger folk sine sanseinntrykk. De oppfatter fremdeles det som er i umiddelbar nærhet, men nye elementer vil innta monstruøse, fremmede eller drømmeaktige former. Når ting rører på seg vil de samtidig forandre seg. Når noen sier noe kan det oppfattes som brøling, sang, et merkelig intrument, eller helt andre ord enn de som blir sagt. Lukter kan forsterkes og forvrenges (en pike ser ut som en drage og lukter som en ku). Den minste berøring kan være smertefull og slag kan oppfattes som kjærtegn (skade inntreffer som vanlig). Alle sanser offeret bruker for å orientere seg i verden kan bli påvirket av trolldrøm. Etterhvert som trolldrømmen tar over mer og mer vil også faste ting begynne å endre seg; hus skifter farge og form; fjellene begynner å gynge som i en dans; trærne tar av seg barken og strekker seg nakne mot himmelen. Det er ingen begrensning på hva som skjer, fordi trolldrøm aktiviserer offerets evne til å drømme, og lar offeret selv skape de fantastiske fenomenene. Alt offeret oppfatter finnes altså, men offeret ser, lukter, smaker, hører og kjenner det som noe annet. Trolldrøm varer en stund, eller til trolldommen brytes. Vanligvis må man berøre folk man vil legge trolldrøm på, men det går an å gjøre det fra avstand, selv om det er vanskelig (+5 vanskelighetsgrad).

* kreativ bruk av trolldrøm

Spillmesteren bruker en birolle til å kaste trolldrøm på en av rollene (helst en som ikke kan Trylle). Hun har forberedt dette på forhånd, så når det skjer forteller hun at det skjer noe med dem. Hun deler ut en ferdigskrevet lapp til hver av spillerne, inkludert den som får trolldrøm på seg (de må lese lappene hver for seg).

Lappen til den som får trolldrøm på seg er bare for å avlede (så spilleren ikke skjønner at dette er for å lure ham). Den forteller at rollen hører en lyd i buskene, og at den ene busken begynner å leggee fra seg bladene, og at det kommer en kvinne med munner overalt i ansiktet, både der nesen, øynene, kinnene, pannen og ørene vanligvis sitter, og at hun har pupper overalt på kroppen, og at de nakne føttene hennes har tær stikkende ut overalt, og at hun lukter som en våt hund, og at hun sier: "Er det deg, sønnen min? Så glad jeg er for å se deg!" (det er faktisk rollens far som kommer).

Lappene til de andre spillerne forteller at denne ene spilleren ikke lenger forstår dem, og at alle sære ting spillmesteren forteller om egentlig er normale. Lappen instruerer dem til å begynne å snakke uforståelig (rare ord og syke setninger, uten sammenheng), men å late som om de forstår hverandre. De bes om å peke og fekte med armene mer og mer, som om noe dramatisk skjer, og å gi sine instrukser til spillmesteren på tullespråk. Samtidig får de vite at faren til den ene spillerens rolle kommer på veien, og hilser ved å si: "Er det deg, sønnen min? Så glad jeg er for å se deg!"

Spillmesteren svarer alle de andre spillerne med normale meldinger som: "Jada, han er ganske hyggelig" og "Nei, det blir ikke regn" og "solnedgangen er nydelig" og spørsmål som "Hilser dere høflig på ham?" og "Inviterer dere på middag?" og vanlige instrukser som "Slå terningen... (spilleren slår terning). Du koker veldig god mat" og så videre.

Spillmesteren svarer samtidig den ene spilleren som har trolldrøm på rollen sin, med detaljerte beskrivelser av monstre, sære saker, truende hendelser og andre alvorlige ting. Ta den spilleren på fullt alvor, og la gjerne de andre rollene endre seg også (i hans drøm), og bli ganske så truende (de forsøker sikkert å hindre ham i å gjøre skade).

Til slutt kan du la trolldrømmen ende, eller bli brutt av en rolle som kan trylle. Da avslører du det hele for denne spilleren, og spør hvordan han opplevde det hele... (forhåpentligvis var det gøy).

Trollbanne (sjel) er en trolldom som bare kan brukes sammen med gande-teknikken (se "Trolldoms-skoler"). Trollbanne kan ha forskjellige effekter, utfra hvordan heksen formulerer seg, og effektene kommer i korte øyeblikk, gjerne når offeret anstrenger seg eller opplever press/stress. Heksen trenger fysisk kontakt med offeret eller noe fra offeret for å kaste bann på det (hår, negl, blod, spytt eller lignende). Det gir +1 til +3 å lage en dukke som ligner offeret når man gjør det på avstand, men bruker man en dukke må den følge med heksen så lenge gandet er aktivt. Effektene av trollbanne kan plasseres i tre grupper:

  1. Styrkesvikt i korte øyeblikk, kan gi besvimelser, muskelkramper, stiv rygg, låste ledd, svakhet i armer eller ben.
  2. Sansesvikt i korte øyeblikk, kan gi blindhet, døvhet, gjøre en stum, ødelegge balanse, lettere syk, blir ikke frisk.
  3. Sjelesvikt i korte øyeblikk, kan gi forvirring, minnetap, absurde handlinger, raserianfall, dumhet, tullespråk.

Trollbanne er en subtil bruk av trollkreftene som er svært vanskelig å avsløre (Trylle + terning må bli 30+ for å merke gandet), og svært vanskelig å spore (Trylle + terning må bli 30+ for å finne sporet. Man må få 25+ for å følge det hver dag og hver natt til man er fremme). En sporing må skje uten opphold, uten søvn, selv om det tar flere døgn. Heksen som holder gandet vil merke sporingen om han åpner det tredje øyet mens den skjer. Om gandet brytes er det umulig å spore. Vanligvis blir trollbanne tatt for å være sykdom. Hekser som har erfaring med trollbanne fra før får +5 på å avsløre og spore det. De kjenner effektene og kan se sammenhengen tydeligere.

Trollsigne (sjel) er en trolldom som bare kan brukes sammen med gande-teknikken (se "Trolldoms-skoler"). Trollsigne kan ha forskjellige effekter, utfra hvordan heksen formulerer seg, og effektene kommer i korte øyeblikk, gjerne når offeret anstrenger seg eller opplever press/stress. Heksen trenger fysisk kontakt med offeret eller noe fra offeret for å kaste bann på det (hår, negl, blod, spytt eller lignende). Det gir +1 til +3 å lage en dukke som ligner offeret når man gjør det på avstand, men bruker man en dukke må den følge med heksen så lenge gandet er aktivt. Effektene av trollsigne kan plasseres i tre grupper:

  1. Styrkeøking i korte øyeblikk, kan gi evne til å utholde skade, løfte unormalt tungt, stå imot sterke krefter.
  2. Sanseøking i korte øyeblikk, kan gi ekstrem observasjonskraft, våkenhet, følsomhet, kvikkhet, balanse, reaksjon.
  3. Sjeleøking i korte øyeblikk, kan gi nye ideer, dypere forståelse, bedre kontakt med kreftene, større sinnsro.

Trollsigne er en subtil bruk av trollkreftene som ligner på trollbanne, bortsett fra at effektene er gode. Derfor kan man avsløre og spore den på samme måte, om man skulle ønske det. Vanligvis blir trollsigne tatt for å være flaks eller uante ressurser hos et individ.

Trollsirkel (sjel) er en svært spesiell trolldom. Den kan brukes på to måter. Vanlige hekser kan lære seg å bruke trollsirkel til å skape en beskyttende ring eller hvelving. En heksemester kan i tillegg bruke den for å skape en ring som binder flere hekser sammen. Dette kalles en heksering, og bare heksemestre har den nødvendige kontakten med trollkreftene for å gjøre det.

Trollsirkel skaper en hvelving av trollkrefter. Heksen tegner en sirkel på bakken. Sirkelen skaper en en høy og flimrende halvkule som skinner svakt i mørket. Alle individer i denne halvkulen er beskyttet mot folk og dyr, trolldom, vetter og andre trollvesener. Man er ikke beskyttet mot piler eller kastevåpen. Sperren affekterer ikke ting uten sjel (en golem har ingen sjel). Heksen kan også strekke denne sperren fra vegg til vegg, eller over en åpning. Sperren varer til solen står opp, eller til noen bryter den (vanlig er å bruke "Trylle + terning må bli sterkere enn sperren"). Den sperrer bare fra én side, der heksen er.

I avsnittet om hekseringer kan du lese om heksemestrenes måte å bruke denne trolldommen på.

Trollvekke (sjel) brukes for å reise døde kropper og gi dem nytt liv. Trolldommen kan bare brukes sammen med mane-teknikken (se "Trolldoms-skoler"). Sammen med trolldrepe er dette den sentrale trolldommen i nekromantien, en skole som er forbudt i de fleste siviliserte land. Det man skaper er noen sjelløse vesener som fungerer på grunn av skjelettets "minne om ånden". Så lenge det finnes et skjelett kan denne trolldommen brukes. Heksen kan velge å reise skjelettet med jord og røtter som "kjøtt og sener". Det er vanskeligere, men det gir større beskyttelse til den vandøde kroppen.

Den vandøde er en slags "ånd" som vekkes opp, forsterkes og styres av nekromantikeren. Den kan ikke kommunisere ved annet en fysiske handlinger og blir ikke affektert av sjelelig påvirkning. Den vandøde har et slags sanseapparat (gjennom trollkreftene), noe som gjør den i stand til å oppsøke, forfølge og angripe levende vesener. Brukt som blodhund er den vandøde en langsom, men sikker metode. Vandøde er svært glade i blod.

Når nekromantikeren reiser kroppen til en fremmed bestemmer spillmesteren hvilke ferdigheter den vandøde har. Nivået på eventuelle ferdigheter finner man ved å rulle spesialterningen og trekke fra 1, eller antall år liket har vært begravd (bruk det som er høyest). Når man reiser kroppen til en kjenning vil den få ferdighetene til den levende personen, med de nivåer den hadde minus 1, eller antall år liket har vært i jorden. Avanserte sosiale ferdigheter vil den vandøde mangle. De har et sterkt felleskap med andre vandøde og med den som reiser dem. De kan merke emosjoner, men har ingen selv. De har ikke noe språk, men vandøde som har ligget kortere enn ett år i jorden kan hvese svakt. En vandød vil alltid kunne gå, stå, bære og slå, men et gammelt skjelett vil gjøre dette på en langsom og stiv måte.

Liket må graves opp før man kan reise det. Trolldommen krever vanligvis fysisk kontakt, men kan gjøres på avstand med et tillegg på fem i vanskelighet. Det er bare folk med hele skjeletter som kan reises fra døden. Det er vanlig å bruke nylig døde, før de begraves, eller å bruke lik som graves opp på menneskenes kirkegårder. Vanligvis forsteines dverger når de dør, gnomer gis til fuglene og får bena sine spredt, troll spises og knuses, og orket blir brent. Alt dette er måter å behandle de døde på som hindrer gjenoppvekking.

Trolldrepe (sjel) brukes for å drepe sjelen til et levende vesen. Trolldommen kan bare brukes sammen med mane-teknikken (se "Trolldoms-skoler"). Dette er en av de to sentrale trolldommene i "De dødes skole". Dødemanere blir jaget over hele Fabulaens verden for sine gravskjendinger og sjeledrap. Om sjelen dør blir kroppen viljeløs, men den kan fortsette å eksistere. Den kan mates, kan følge enkle ordre og faktisk overbringe enkle beskjeder. Det er også mulig å spørre den ut om dens tidligere liv. Selv om en zombie kan utføre enkle handlinger har den sjelden noen av sine spesielle ferdigheter igjen (bare i ett av ti tilfeller). Den kan brukes som en slave, en enkel kroppsarbeider som graver, bærer, holder eller drar. I noen kulturer brukes trolldrepe som straff for alvorlige forbrytelser, men de fleste steder er det forbudt.

Trolldrepe fungerer på alle sjeler som er svakere enn heksens egen, så lenge de ikke kan stå imot trolldommen med trylle eller trolsk. Mot sterkere sjeler øker vanskelighetsgraden med fem for hvert poeng. Trolldommen krever vanligvis fysisk kontakt, men kan gjøres på avstand med et tillegg på fem i vanskelighet.

Trollport (sjel) brukes for å åpne en port inn til eller ut av skyggeriket. Når en port er åpnet kan hvem som helst bruke den, også skygger, så lenge heksen holder den åpen. Porten står åpen en stund før den lukkes av seg selv. Spontane veier mellom skyggeriket og lysets verden kalles trollrifter. De er flytende, ukontrollerbare og sugende, men kan ellers brukes som en trollport. Trollport er svært viktig for skyggevandrere og lite kjent blant andre hekser.

Trollvandre (sjel) brukes for å styre sine bevegelser i skyggeriket bedre. Den gjør det også mulig å føre folk og dyr med seg på kraftstrømmene gjennom skyggeriket. En vandrer på kreftene eller i skyggene kan forflytte seg enorme avstander over kort tid, uten å risikere for mange skyggemøter. Skyggemøtene har en tendens til å bli dueller om sjelekraft, noe som er svært risikabelt. Man vet aldri hva slags vesen man møter i skyggeriket, og uansett egen styrke kan man bli overrasket av opponentens morfing.

Trollvandre er svært viktig for skyggevandrere. Denne trolldommen gjør det tryggere og mer effektivt å bruke skyggeriket til transport. En øvet skyggevandrer kan ha hele verden som sin lekeplass, I Moria den ene uken og i Auroma den neste. En lang vandring er likevel kraftkrevende og vil utmatte heksen. Ved å vandre i små etapper kan heksen motvirke dette, men da øker også risikoen. Risikoen for skyggemøter er nemlig alltid størst ved inntreden i skyggeriket

Risikoen for skyggemøter er 70% ved inntreden gjennom trollrift. 50% ved inntreden gjennom trollport. 50% hver dag uten trollvandre. Formelen som gir sjansen for skyggemøter hver dag når man har trollvandre er: 50% minus nivå på trollvandre ganger med to. Når et skyggemøte skjer er det alltid 50% sjanse for at flere skygger kommer til, enten under skyggemøtet eller like etterpå.

Trollkobling (sjel) er en ganske spesiell trolldom som få hekser kjenner til. Trollkobling omgår begrensningen alle hekser tar som naturlig; at trolldommer ikke kan kombineres*. Når man først legger trollkobling på en person eller gondul, kan man siden legge inn flere trolldommer der, uten at kreftene blir ustabile. To trolldommer går alltid bra i en kobling, men med tre eller flere øker vanskelighetsgraden (+5 vg. for hver ekstra trolldom). Om man mislykkes med en av trolldommene vil koblingen ryke og all trolldom lagt inn under den forsvinne. Dersom trollkoblingen brytes uten at trolldommene i den er utladet eller brutt, vil det i halvparten av tilfellene komme farlige og uberegnelige effekter. Trollkoblingen varer så lenge den korteste trolldommen varer, og fjerner all trolldom i det den utlades.

* kombinering av trolldom

En trolldom og en annen er som katt og kreps. De kan ikke settes sammen. Om du legger en trolldom på en person eller en gondul som allerede har en annen trolldom, vil kreftene bli ustabile og skape uberegnelige effekter. Dette er svært farlig, så hekser eksperimenter ikke med slike saker. De fleste hekser ønsker å leve et langt liv...

Det har hendt at hekser har lagt så mange trolldommer de kunne på samme ting, for å skape voldsomme effekter i en situasjon som likevel er håpløs, men det har uten unntak kostet heksen livet eller forstanden. Effektene er så voldsomme at det snakkes om hele landsbyer som har forsvunnet uten spor.

Likevel; heksen Tryteila fra Lesuth (by i Matriarkatet, Auroma) var ikke som andre hekser. Først og fremst var hun både sta og full av dødsforakt. Hun drev på uten å se seg tilbake, med å finne ut hvordan man kombinerer trolldommer. Hun visste at det gikk an, etter å ha kommet over en gondul der to trolldommer virket sammen. Til sist fant hun løsningen, og før hun døde av skadene klarte hun å gi sin lærling innsikt i hvordan man legger trollkoble på en gondul.

Lærlingen hennes var den kjente fanniske heksemesteren Saile Otektos, som i sin tur fant frem til hvordan trollkoble kunne brukes på folk også. Hun lærte dette videre til novisene i Eburanja, og spredte på den måten kunnskapen om denne trolldommen.

Dette er ikke så lenge siden, så trollkoble er fremdeles ukjent blant hekser flest. De er fremdeles overbevist om at "En trolldom og en annen er som katt og kreps! Den som elsker livet bør holde dem fra hverandre"!

Tilbake til toppen