Klikk på ulvemerket for å åpne Ulvesang

Det lille kongeriket Orianna er omgitt av villmark. Folket der kommer fra andre siden av havet. De har levemåten sin derfra, men Orianna er ikke som gamlelandet. Her er vettene mange, onde ånder lever i jorden, og villmarken rundt dem er full av udyr, vanskapninger, monstre. I kampen for å legge landet under seg har folket kun sin tålmodighet å kjempe med. Det er en langvarig, stille kamp mot en fiende som endrer seg fra én generasjon til den neste.

Menneskene har levd her lenge nok nå til å regne Oriannas historie i tideverv. De setter forskjellige navn på tiden. Vandretiden kaller de det første tidevervet. Blomstertiden kaller de det frodigste. Andre tideverv har navn som Ravnetiden, Trolltiden, Dronningtiden, og tiden de aller eldste enda husker; Stormtiden. Noen tideverv varer kun en håndfull år, andre fyller et helt dusin. Mellom dødelige fimbulvintre lever de, samler korn, føder barn, venter på frosten igjen. Forteller de yngste om kulden som skal komme. Forteller om fimbulvinteren som skal vare vinter og vår, sommer og høst, og enda en vinter før våren endelig kommer igjen. Frosten kommer, sier de som har kjent den, den lange frosten gjør slutt på det gamle, og starter et nytt tideverv.

Og med frosten kommer fimbulene, hvite monstre som søker havet, og siden vender tilbake til fjellene. De kommer vandrende gjennom snø og is. Bryr seg ikke om kulde, bryr seg ikke om mennesker, dreper, ødelegger, vandrer tause gjennom landet. Frosten sperrer alle muligheter for flukt. Isen kvesser sine klør og blir levende, sier de gamle. Ungene hører på med store øyne, drømmer kaldt om nettene, og kvier seg til fimbulvinteren.

Folket i Orianna har alltid levd i harde tider, men når de djerveste av dem møter fimbulene, når de kjemper og unnslipper, først da kommer Ulvetiden...

Velkommen til Ulvesang. Dette er en samling portretter av folk og steder i landet Orianna. Teksten er frittstående, den kan leses for seg selv, men samtidig er den ment som en inspirasjon for de som spiller Rollespillet Fabula. Rollespillet er for både barn og voksne. Ulvesang er kun for voksne.

Jeg håper du får glede av å lese om folket i Orianna, at du kanskje blir glad i noen av dem. Og jeg håper du finner den store fortellingen om kongeriket Orianna i dem. God lesning!

Tomas H.V. Mørkrid

Oslo, juli 2001

StartsideRollespillet Fabula Ulvesang